Menu

Susunod

"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Trailer) | Pagsisiyasat sa mga Hiwaga ng Buhay

1,436 2019-08-05

"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Trailer) | Pagsisiyasat sa mga Hiwaga ng Buhay

Abo sa Abo, Alabok sa Alabok

Walang hindi magkakasakit at mamamatay.

Walang makakapagbago sa mga batas ng pagtanda at pagkakasakit.

"Bakit tayo nabubuhay?

At bakit kailangan nating mamatay?

Sino ang namamahala sa mundong ito?

Mag-iwan ng Tugon