Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Tunay na Kulay ng Isang Pastor"

4,107 2021-10-06

Nakikita ng bida na naisuko ni Pastor Li na mula sa kanyang simbahan ang pamilya at trabaho nito upang magtrabaho para sa Panginoon, at palagi itong nagmamadali at ginugugol ang sarili. Talagang iniidolo at tinitingala niya ang pastor. Tinanggap niya kalaunan ang ebanghelyo ng kaharian ng Makapangyarihang Diyos at masayang ibinahagi kay Pastor Li ang kagila-gilalas na balita ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sa kanyang pagkagulat, hindi talaga hinahangad ng pastor ang katotohanan, kundi ay kinokondena ang gawain ng Diyos ng mga huling araw. Nagpapatuloy ang pastor na bakuran ang simbahan, tinatangkang pigilan ang ibang mananampalataya mula sa pagsisiyasat sa tunay na daan. Nakaramdam siya ng ilang panghihina at nahirapan itong maunawaan—bihasa sa Biblia si Pastor Li, maraming taon na siyang naglilingkod sa Panginoon, at nananabik noon pa sa pagparito ng Panginoon. Kaya ngayon na talagang dumating ang Panginoon, bakit ayaw niya itong tingnan? Sa huli, malinaw niyang nakita sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang diwa ng paglilingkod ng pastor sa Diyos habang lumalaban sa Kanya. Hindi na siya napipigilan ng masamang alagad na ito at lumalapit siya sa harap ng Diyos.

Mag-iwan ng Tugon