Menu

Susunod

Christian Praise Song | "Habang Daan Kasama Mo" | Music Video

11,014 2018-12-05

Christian Praise Song | "Habang Daan Kasama Mo" | Music Video

I

Ako'y parang bangka, palutang-lutang sa dagat.

Pinili Mo ako, at sa isang kanlungan inakay Mo ako.

Ngayon sa'Yong pamilya, dama ang pag-ibig Mo,

payapang-payapa ako.

Pinagpapala Mo ako, humahatol ay salita Mo.

Nguni't bigo pa rin akong pahalagahan biyaya Mo.

Malimit nagrerebelde, sa paanuma'y sinasaktan Iyong puso.

Nguni't 'di Mo alintana sala ko

kundi gumagawa para sa 'king kaligtasan.

Pag ako'y malayo, pabalik mula sa panganib ay tinatawag Mo.

Pag nagrerebelde, mukha Mo'y itinatago,

kadilima'y bumabalot sa akin.

Pagbalik ko sa 'Yo, naaawa Ka, ngumingiti upang yumakap.

Pag hinahagupit ni Satanas,

hinihilom Mo aking sugat, puso'y nagagalak.

Pag sinasaktan ng diyablo, kasama kita pagdaan sa pagsubok.

Bukang-liwayway ay agad lilitaw,

at mga kalangita'y asul pa ring sisikat,

pag naro'n Kang kasama ko.

Bukang-liwayway ay agad lilitaw,

at mga kalangita'y asul pa ring sisikat,

pag naro'n Kang kasama ko.

II

Ikaw ang buhay ko, Ikaw ang Panginoon ko.

Araw-araw kasama, aninong kalapit ko.

Nagtuturo kung pa'no akong maging tao't

binibigyan ng katotohana't buhay.

Kasama Ka buhay ko'y sumisikat sa kaningningan.

Wala ang sarili kong pagpili, pamumuno Mo'y sinusunod.

Maging 'sang tunay na nilalang, bumalik sa 'Yong tabi.

Namumuhay sa Iyong presensya,

nakikipag-usap ako sa Iyo at naririnig ang Iyong tinig.

Di Ka na maghihintay sa distansyang malungkot.

Kasama Mo, wala nang takot sa bagyo.

Pag gabi'y tumatakip, 'di na 'ko nag-iisa.

Kasama Ka sa tabi ko, panganib o gulo, mahaharap ko.

Kasama Mo, mga paglalakbay 'di ga'nong mahirap.

Malubak na mga daang tumatahak sa mga gulo,

nagbibigay-daan sa bukal na kayganda.

Bukang-liwayway ay agad lilitaw,

at mga kalangita'y asul pa ring sisikat,

pag naro'n Kang kasama ko.

Kasama Mo, wala nang takot sa bagyo.

Pag gabi'y tumatakip, 'di na 'ko nag-iisa.

Kasama Ka sa tabi ko, panganib o gulo, mahaharap ko.

Kasama Mo, mga paglalakbay 'di ga'nong mahirap.

Malubak na mga daang tumatahak sa mga gulo,

nagbibigay-daan sa bukal na kayganda.

Bukang-liwayway ay agad lilitaw,

at mga kalangita'y asul pa ring sisikat,

Ako'y kasama Mo.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon