Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Song With Lyrics "Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya"

PanimulaTagalog Christian Song With Lyrics | “Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya”
I
Di mahalaga sa Diyos
kung ang isa ay mapagkumbaba o dakila.
Hangga’t siya’y nakikinig sa Diyos,
sumusunod sa mga iniuutos at ipinagkakatiwala Niya,
makikipagtulungan sa Kanyang gawain,
sa Kanyang plano at kalooban,
upang ang Kanyang kalooban at plano
ay maaaring magpatuloy nang walang hadlang,
gayong pagkilos ay karapat-dapat sa pag-alala ng Diyos,
at karapat-dapat sa pagtanggap ng Kanyang pagpapala.
Pinahahalagahan ng Diyos ang gayong mga tao,
at ang kanilang mga kilos,
at ang kanilang puso at paggiliw sa Kanya.
Ito ang saloobin ng Diyos.
II
Di mahalaga sa Diyos
kung ang isa ay mapagkumbaba o dakila.
Hangga’t siya’y nakikinig sa Diyos,
sumusunod sa mga iniuutos at ipinagkakatiwala Niya,
makikipagtulungan sa Kanyang gawain,
sa Kanyang plano at kalooban,
upang ang Kanyang kalooban at plano
ay maaaring magpatuloy nang walang hadlang,
gayong pagkilos ay karapat-dapat sa pag-alala ng Diyos,
at karapat-dapat sa pagtanggap ng Kanyang pagpapala.
Pinahahalagahan ng Diyos ang gayong mga tao,
at ang kanilang mga kilos,
at ang kanilang puso at paggiliw sa Kanya.
Ito ang saloobin ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand