Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | "Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya"

2,547 2019-07-05

Tagalog Christian Song | "Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya"

I

Di mahalaga sa Diyos kung ang isa ay mapagkumbaba o dakila.

Hangga't siya'y nakikinig sa Diyos,

sumusunod sa mga iniuutos at ipinagkakatiwala Niya,

makikipagtulungan sa Kanyang gawain,

sa Kanyang plano at kalooban,

upang ang Kanyang kalooban at plano

ay maaaring magpatuloy nang walang hadlang,

gayong pagkilos ay karapat-dapat sa pag-alala ng Diyos,

at karapat-dapat sa pagtanggap ng Kanyang pagpapala.

Pinahahalagahan ng Diyos ang gayong mga tao,

at ang kanilang mga kilos,

at ang kanilang puso at paggiliw sa Kanya.

Ito ang saloobin ng Diyos.

II

Di mahalaga sa Diyos kung ang isa ay mapagkumbaba o dakila.

Hangga't siya'y nakikinig sa Diyos,

sumusunod sa mga iniuutos at ipinagkakatiwala Niya,

makikipagtulungan sa Kanyang gawain,

sa Kanyang plano at kalooban,

upang ang Kanyang kalooban at plano

ay maaaring magpatuloy nang walang hadlang,

gayong pagkilos ay karapat-dapat sa pag-alala ng Diyos,

at karapat-dapat sa pagtanggap ng Kanyang pagpapala.

Pinahahalagahan ng Diyos ang gayong mga tao,

at ang kanilang mga kilos,

at ang kanilang puso at paggiliw sa Kanya.

Ito ang saloobin ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon