Menu

Ebanghelyo Ngayong Araw - Ang Ebanghelyo ng Pagbabalik ng Panginoon

Ipinropesiya ng Biblia na ang Panginoon ay babalik bago ang malaking kapighatian. Ngayon sunud-sunod na nangyayari ang mga sakuna. Alam mo ba kung paano matukoy na ang Panginoon ay bumalik? Paano natin siya tatanggapin? Basahin ang mga artikulo upang malaman upang malugod mong masalubong ang Panginoon sa lalong madaling panahon.

Quick Navigation
Tungkol sa Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon
Ang Paraan ng Pagbabalik ng Panginoon
Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?

1. Tungkol sa Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon

2. Ang Paraan ng Pagbabalik ng Panginoon

3. Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?

Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman sa itaas para sa iyo upang masalubong ang pagbabalik ng Panginoon, mangyaring ibahagi ito sa ibang mga kapatid na naghahangad sa pagpapakita ng Panginoon. Kung nais mong malaman ang higit pang balita tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa Messenger.

Mag-iwan ng Tugon