Mag-subscribe

Menu

Tagalog Christian Songs

Tagalog Christian Music Video | Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao

Kayganda ng mga gawa ng Makapangyarihang Diyos! Pitong trumpeta, pitong kulog tumutunog, pitong mangkok ang ibinubuhos Niya. Ito'y makikita, wala 'yang duda. Ⅰ Ang naghahandog ng sarili ngayon ...

Tagalog Christian Music Video | Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos

Pagka't naniniwala sa Diyos ang tao, dapat sundan nila'ng yapak Niya. Ⅰ Inaalis ng gawain ng Banal na Espiritu mga nagpapaalipin sa mga doktrina. Sa bawat sandali ng panahon, may bagong gawain a...

Tagalog Christian Music Video | Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos

Ⅰ Sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, ang salita'y higit sa tanda't kababalaghan, awtoridad nito'y nakahihigit, nilalantad tiwaling disposisyon ng tao. Sa'yong sarili 'di mo makikilala, nguni...

Tagalog Christian Music Video | Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob

Tagalog Christian Music Video | Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob Kalawaka'y pupunuin ng Diyos ng Kanyang gawain, upang sa kapangyarihan Niya, lahat sa lupa'y mapailalim....

10 Mga Kanta ng Panalangin sa Umaga upang Mapalapit Ka sa Diyos

Ang isang maikling panalangin sa umaga ay tumutulong sa atin na patahimikin ang ating mga puso sa harap ng Diyos upang makipag-usap sa Kanya. Ang mga napiling 10 panalangin sa umaga na mga awit ng pan...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 23)

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 23) 00:00:00 Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian 00:07:14 Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa 00...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics 00:00:00 Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan 00:03:39 Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal 00:06:53 Hanap ng Diyo...

Non-stop Tagalog Christian Songs 2020

Non-stop Tagalog Christian Songs 2020 00:00:00 Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay 00:06:07 Dapat Mong Hangaring Magkaroon ng Tunay na Pagmamahal sa Diyos 00:10:28 Mapalad ang mga Nagmamahal sa D...

Tagalog Christian Song Collection

Tagalog Christian Song Collection 00:00:00 Diyos ang Pinuno ng Lahat ng mga Bagay 00:03:50 Ang Kagandahan ng Kaharian 00:07:14 Diyos ang Naghahari sa Kaharian 00:12:42 Ang Paghatol ng Diyos ay...

Tagalog Christian Song | Maging mga Saksi Tulad Nina Job at Pedro

Tagalog Christian Song | Maging mga Saksi Tulad Nina Job at Pedro Ⅰ Maaari mong sabihing ikaw ay nalupig, ngunit kaya mo bang tumalima hanggang sa kamatayan? Dapat kang sumunod hanggang katap...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 16)

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 16) 00:00:00 Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos 00:04:55 Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay 00:10:42 Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diy...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 13)

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 13) 00:00:00 Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan 00:06:37 Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ...

Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago?

Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago? Ⅰ Sabi ng ilan 'di nagbabago'ng pangalan ng Diyos. Kaya, bakit, naging Jesus si Jehova? Nahulaan ang pag...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 15)

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 15) 00:00:00 Si Satanas ay Walang Maaaring Mabago sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos 00:04:14 Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng ...

Tagalog Christian Song | "Banal ang Diwa ng Diyos"

Tagalog Christian Song | "Banal ang Diwa ng Diyos" Ⅰ Sa Diyos ay walang panlilinlang, at walang pandaraya. Ang mayroon lamang ay katapatan. Walang kitang tiwaling disposisyon ni Satanas. Wa...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Inaakay ng Diyos ang mga Tao sa Tamang Landas ng Buhay"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Inaakay ng Diyos ang mga Tao sa Tamang Landas ng Buhay" Ngayon, alam ng bawat isa sa inyo na inaakay ng Diyos ang tao, inaakay sila sa tamang landas ng b...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangako ng Diyos sa Tao sa mga Huling Araw"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangako ng Diyos sa Tao sa mga Huling Araw" Kapag nakumpleto gawain ng paglupig, tao'y papasok sa magandang daigdig. Buhay sa lupa'y mananatili, ngu...

Tagalog Christian Song "Kung Kilala lang Ninuman ang Diyos Matatakot Siya sa Diyos at Lalayuan ang Kasamaan"

Tagalog Christian Song "Kung Kilala lang Ninuman ang Diyos Matatakot Siya sa Diyos at Lalayuan ang Kasamaan" Upang layuan ang kasamaan, dapat matutuhan mo'ng matakot sa Diyos. Upang matamo an...