Mag-subscribe

Menu

Tagalog Christian Songs

Tagalog Christian Music Video | "Nakabaling na ba ang Puso Mo sa Diyos?"

I Puso ng taong nakabaling na sa Diyos ang laging makakatingin sa Diyos, pusong kayang talikdan ang laman, pusong nag-iisip sa Diyos. Sa kanilang ugali't pananalita, sa kanilang bawat kilos, ka...

Tagalog Christian Music Video | "Ituring nang Wasto ang Bibliya"

Sinusundan ng Bibliya'ng kasaysayan ng tao. Tinuturing nila 'tong Diyos hanggang sa puntong: Ipinapalit sa Diyos ang Bibliya sa mga huling araw. Kinapopootan ito ng Diyos. Sa libreng oras Niya, ...

Tagalog Christian Music Video | "Piniperpekto ng Nagkatawang-Taong Diyos ng mga Huling Araw ang Tao sa mga Salita"

Naparito'ng Diyos upang salita Niya'y bigkasin. Ang nakikita't naririnig mo'y salita Niya, ang sinusunod mo'y salita ng Diyos, ang nararanasan mo'y salita ng Diyos. I 'Tong pagkakatawang-tao ng D...

Tagalog Christian Music Video | "Kailangan ng Sangkatauhan ang Probisyon ng Buhay Mula sa Diyos"

I Mundo ng tao'y madilim kung walang Diyos sa puso niya; walang pag-asa sa kanyang hungkag na buhay. Nais panatilihin ang pagsulong ng tao, ngunit kung Diyos ay wala, tao'y hungkag pa rin. Walan...

Tagalog Christian Music Video | "Ang mga Bunga ng Pagpapatahimik ng Iyong Puso sa Harap ng Diyos"

I Upang tanggapin ang salita ng Diyos, dapat ka munang tumahimik sa harap Niya. Kapag tahimik ka lang, ika'y liliwanagan N'ya, sayo'y ipapaunawa. Mas tahimik ang tao sa harap ng Diyos, mas maram...

Tagalog Christian Music Video | Sumailalim sa Gawain ng Diyos upang Matuklasan ang Kanyang Pagiging Kaibig-ibig

Ⅰ Diwa ng Diyos, 'di lamang para paniwalaan, kundi para ibigin ng tao. Ngunit sa maraming nananalig sa Diyos, ito'y 'di pa batid. Kariktan ng Diyos, nahahayag sa Kanyang gawain, na matutuklasan l...

Tagalog Christian Music Video | Ang Paraan para Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos

Ⅰ Para puso mo'y matahimik sa harap ng Diyos: Ilayo ang 'yong puso sa ibang bagay, tumahimik sa Kanyang harapan, at magdasal sa Kanya nang buong puso. Basahin Kanyang salita na may pusong tahimik...

Tagalog Christian Music Video | Mas Mauunawaan ng Tao ang Diyos sa Pamamagitan ng Diyos na Nagkatawang-tao

Ⅰ Ang larawan ng malalabong Diyos sa puso ng tao ay 'di maaaring ilantad ng mga salita lang. Sa paggawa nito, sa huli'y mahirap pa ring iwaksi malalim na bagay na nakaugat sa puso ng tao. Tun...

Tagalog Christian Music Video | Ang Kahulugan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Ⅰ Sa huling mga araw gamit ni Cristo'y mga katotohanan upang tao ay ilantad at turuan, gawa at salita nila ay tingnan. Ⅱ Salita ni Cristo ay puro katotohanan tungkol sa tungkulin ng tao, pa'no m...

Tagalog Christian Music Video | Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Mas Angkop sa Gawain ng Pagliligtas

I Nagkatawang-taong Diyos ngayo'y ang Diyos na humahatol sa sangkatauhan sa mga huling araw. Dahil ito'y tiwaling tao ng laman, 'di espiritu ni Satanas na direktang hinahatulan, gawaing paghatol ...

Tagalog Christian Song With Lyrics | Ang Pag-ibig ng Diyos sa Sangkatauhan ay Tunay at Totoo

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao, sa pakikipamuhay, pakikipag-usap, at pagliligtas sa kanila, nang walang distansiya o pagkukunwari, habang tunay at...

Tagalog Christian Music Video | Itatama ng Diyos ang mga Kaapihan ng Mundo ng Tao

Ⅰ Ililipat ng Diyos Kanyang trono, Kanyang trono sa lupa. Personal Niyang gagawin Kanyang mga gawain, binabawalang bayan Niya ay saktan ni Satanas, ni gawin ng mga kaaway ang nais nila. Magigin...

Tagalog Christian Music Video | Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay

Ⅰ Diyos kumakapit 'di sa luma, ni tumatahak sa dating daan; walang pagbabawal sa gawain at salita Niya. Sa Diyos, lahat ay libre, malaya, walang paghihigpit. At dala Niya sa tao'y kasarinlan at ...

Tagalog Christian Music Video | Ang Paghatol ang Pangunahing Paraan ng Diyos Upang Perpektuhin ang Tao

Pineperpekto ng Diyos ang tao sa matuwid Niyang disposisyon! Katuwira't karingalan, poot, sumpa, at paghatol, mga ito'y pangunahin sa disposisyon Niya. At nang may paghatol pineperpekto Niya ang ...

Tagalog Christian Music Video | Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao

Kayganda ng mga gawa ng Makapangyarihang Diyos! Pitong trumpeta, pitong kulog tumutunog, pitong mangkok ang ibinubuhos Niya. Ito'y makikita, wala 'yang duda. Ⅰ Ang naghahandog ng sarili ngayon ...

Tagalog Christian Music Video | Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos

Pagka't naniniwala sa Diyos ang tao, dapat sundan nila'ng yapak Niya. Ⅰ Inaalis ng gawain ng Banal na Espiritu mga nagpapaalipin sa mga doktrina. Sa bawat sandali ng panahon, may bagong gawain a...

Tagalog Christian Music Video | Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos

Ⅰ Sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, ang salita'y higit sa tanda't kababalaghan, awtoridad nito'y nakahihigit, nilalantad tiwaling disposisyon ng tao. Sa'yong sarili 'di mo makikilala, nguni...

Tagalog Christian Music Video | Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob

Tagalog Christian Music Video | Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob Kalawaka'y pupunuin ng Diyos ng Kanyang gawain, upang sa kapangyarihan Niya, lahat sa lupa'y mapailalim....