Menu

Susunod

"Pamumuhay sa Harap ng Diyos" | Tagalog Christian Testimony Video

4,358 2020-10-30

"Pamumuhay sa Harap ng Diyos" | Tagalog Christian Testimony Video

Sa kanilang pananampalataya, maraming tao ang nakatuon lamang sa panalangin, pagdalo sa mga pagtitipon, at pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Nabibigo silang iugnay ang mga salita ng Diyos sa tunay na buhay, kaya dahil dito’y nawawalan ng maraming oportunidad para matamo ang katotohanan. Nakatuon ang pangunahing tauhan sa video na ito sa pamumuhay sa harap ng Diyos. Sinisiyasat niya ang kanyang sariling mga saloobin at kilos mula sa loob ng mga salita ng Diyos, at kapag may naibubunyag siya na katiwalian, hinahanap niya ang katotohanan para lutasin ito. Kapag nagsasagawa siya sa ganitong paraan, bagaman maaaring ilang mga hindi gaanong mahalaga at mapapansing bagay lamang ang makakatagpo niya sa buhay, magtatamo pa rin siya ng kaunting pagkaunawa at makikinabang. Kaya paano niyang ganap na nailalakip ang mga salita ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay?

Mag-iwan ng Tugon