Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Ang Lahat ng Gawain ng Diyos ay Pinakapraktikal"

5,644 2022-01-18

Sa gawain ng Diyos, 'binubunyag Niya kung ano Siya;

'di pinahihirapan ang utak Niya sa pagbuo nito.

Ang gawain Niya ang pinaka-aktwal.

Batay sa pagbabago ng mga bagay, sa pag-unlad ng bawat panahon.

Sa Diyos, paggawa'y tulad ng paggamot sa may karamdaman.

Nagmamasid at nagpapatuloy Siya sa gawain ayon sa kalalabasan.

'Pinapakita Niya'ng karununga't kapangyarihan

ayon sa gawain ng bawat yugto,

tinutulutan lahat sa panahong 'binalik Niya na

makita'ng buong disposisyon Niya.

Tinutustusan Niya'ng tao ayon sa gawain Niya sa bawat panahon,

batay sa kung ga'no sila nagawang tiwali ni Satanas.

Lagi Siyang gumagawa ng bagong gawain mula nang likhain ang mundo't walang naulit.

Nagpapakana't tinitiwali ni Satanas ang tao,

habang paulit-ulit gumagawa ang Diyos ng matalinong gawain.

II

'Di pa Siya nabigo o huminto sa paggawa mula no'ng paglikha.

Matapos natiwali ni Satanas ang tao, patuloy na gumawa ang Diyos sa piling nila

nang matalo ang kaaway Niya't

labanang 'to'y magpapatuloy hanggang matapos ang mundo.

Dala ng Diyos sa tao'y malaking kaligtasan sa gawaing ito,

tinutulutang makita'ng awtoridad, karununga't kapangyarihan Niya.

Sa huli tutulutan Niyang makita'ng matuwid na disposisyon Niya—

gantimpala sa mabuti, parusa sa masama.

Batay sa pakana ni Satanas ginagamit Niya'ng karunungan.

'Di Siya kailanman natalo kay Satanas.

Ginagawa ng Diyos lahat sa langit na magpasakop sa awtoridad Niya;

napapanatili'ng lahat sa ibabaw ng lupa sa paanan Niya't

isinasailalim Niya sa pagkastigo Niya ang

masamang nanghihimasok at nanggugulo sa tao.

Resulta sa gawain ng Diyos ay dahil sa karunungan Niya.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon