Menu

Susunod

Tagalog Christian Song Collection (IV)

24,349 2021-11-15

00:00:00:00--00:04:32:29 Ang Paraan para Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos
00:04:32:29--00:08:29:12 Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw
00:08:29:12--00:12:57:11 Makakaya Mong Mahalin nang Tunay ang Diyos sa Pamamagitan Lang ng mga Paghihirap at Pagsubok
00:12:57:11--00:16:05:08 Ang Pagganap Ng Tao sa Kanyang Tungkulin ay Paggawa ng Lahat ng Kanyang Makakaya

Mag-iwan ng Tugon