Menu

Susunod

Tagalog Christian Song Collection (IV)

30,576 2021-11-15

00:00:00:00--00:04:32:29 Ang Paraan para Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos

00:04:32:29--00:08:29:12 Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw

00:08:29:12--00:12:57:11 Makakaya Mong Mahalin nang Tunay ang Diyos sa Pamamagitan Lang ng mga Paghihirap at Pagsubok

00:12:57:11--00:16:05:08 Ang Pagganap Ng Tao sa Kanyang Tungkulin ay Paggawa ng Lahat ng Kanyang Makakaya

Mag-iwan ng Tugon