Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Mga Gantimpala ng Pagganap sa Tungkulin"

3,991 2020-07-10

Tagalog Christian Testimony Video | "Mga Gantimpala ng Pagganap sa Tungkulin"

Si Yang Mingzhen ay dating may-ari ng negosyo na may sarili pabrika, at ang tingin ng mga kaibigan at kapamilya niya sa kanya ay "superwoman." Masigasig siya sa gusto niyang makamit at aktibo niyang ginagawa ang tungkulin niya sa simbahan pagkatapos niyang magtamo ng pananampalataya, sa paniniwalang may kaunting realidad siya ng pagpapasakop sa Diyos. Kaya lang, nang italaga siya ng simbahan na magpatuloy ng mga kapatid sa kanyang tahanan, nag-aatubili siyang pumayag, pero sa puso niya ay naguguluhan siya at nakakaramdam ng pagkontra. Pakiramdam niya ay sobrang baba ng tungkulin ng pagtanggap ng mga bisita at hahamakin siya ng iba. Sa harap ng tungkuling salungat sa kanyang mga kagustuhan, makakapagpasakop kaya siya nang tunay? At anong mga gantimpala ang aanihin niya sa dulo?

Mag-iwan ng Tugon