Menu

Susunod

Hinahayag ng Cristo ng mga Huling Araw ang Misteryo ng Plano ng Pamamahala ng Diyos

5,040 2021-11-10

I

Sa mga huling araw ibinunyag ng Diyos gawain ng anim-na-libong-taong plano Niya.

Ang misteryo ay inilalantad nito.

Walang taong kayang gumawa nito.

Ga'no man kalaki'ng kaalaman sa Biblia'ng ipakita ng tao,

alam lang niya'ng mga salita,

nguni't diwa nito'y 'di niya alam.

Itong anim-na-libong taong gawai'y

mas mahiwaga sa mga hula.

Ito ang pinakamalaking hiwaga mula sa araw ng paglikha.

Wala ni isa sa mga propeta sa lahat ng kapanahunan ng mundo

ang makaaarok ng hiwagang ito,

na 'hinahayag lang sa mga huling araw.

II

Ang anim-na-libong-taong plano ang pinakamalaking hiwaga,

palaisipan sa tao, malalim na nakatago.

Walang makakaunawa sa kalooban Niya

maliban kung ipaliwanag Niya't ibunyag sa tao,

o mananatili 'tong palaisipan.

Huwag pansinin ang mga relihiyoso;

kung 'di pa 'to sa inyo nasabi,

hindi niyo rin 'to malalaman.

Sa pagbabasa ng Biblia,

makakaunawa ng katotohanan ang tao,

makakapaliwanag ng ilang salita,

nguni't 'di makukuha'ng kahulugan.

Patay na salita lang ang nakikita ng tao,

'di gawain ni Jesus o Jehova.

'Di malutas ng tao misteryo ng gawain Niya.

Itong anim-na-libong taong gawai'y

mas mahiwaga sa mga hula.

Ito ang pinakamalaking hiwaga mula sa araw ng paglikha.

Wala ni isa sa mga propeta sa lahat ng kapanahunan ng mundo

ang makaaarok ng hiwagang ito,

na 'hinahayag lang sa mga huling araw.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon