Menu

Susunod

Cristianong Kanta | "Kung 'Di Ako Iniligtas ng D'yos" | Music Video

13,129 2019-08-08

Cristianong Kanta | "Kung 'Di Ako Iniligtas ng D'yos" | Music Video

I

Kung 'di ako iniligtas ng Diyos, palaboy pa rin hanggang ngayon,

naghihirap, nagkakasala; bawa't araw walang pag-asa.

Kung 'di ako iniligtas ng Diyos, niyuyurakan pa rin ng d'yablo,

nabitag sa sala't layaw nito, mangmang sa kahihinatnan ng buhay ko.

Makapangyarihang Diyos ang nagliligtas sa akin, salita N'ya'y dinadalisay ako.

Sa paghatol at pagkastigo ng Diyos, tiwaling disposisyon ko'y nabago.

Lahat ng katotohanang binibigkas ng Diyos bigay sa 'ki'y bagong buhay.

Diyos nakita ko nang harapan, tunay N'yang pag-ibig naranasan.

Sa wakas natanto kong mapagmahal na kamay ng Diyos ang nanguna sa akin,

na marinig boses N'ya't maitaas sa harap ng trono N'ya,

makadalo sa piging ni Kristo't matamo, kadalisaya't pagkaperpekto.

Ang inaasam ng ilang taon ay natupad din, ang kaligtasan ng Diyos ay akin.

II

Makapangyarihang Diyos ang nagliligtas sa akin, salita N'ya'y dinadalisay ako.

Sa paghatol at pagkastigo ng Diyos, tiwaling disposisyon ko'y nabago.

Lahat ng katotohanang binibigkas ng Diyos bigay sa 'ki'y bagong buhay.

Diyos nakita ko nang harapan, tunay N'yang pag-ibig naranasan.

Sa wakas natanto kong mapagmahal na kamay ng Diyos ang nanguna sa akin,

na marinig boses N'ya't maitaas sa harap ng trono N'ya,

makadalo sa piging ni Kristo't matamo, kadalisaya't pagkaperpekto.

Ang inaasam ng ilang taon ay natupad din, ang kaligtasan ng Diyos ay akin.

Ang inaasam ng ilang taon ay natupad din, ang kaligtasan ng Diyos ay akin.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Promosyonal na MV para sa Bata, "Umuwi ka na!

Hindi na ako muling maglalaro ng kompyuter!

Sa ika-pito ng gabing ito magtataas ako ng aking lansungan.

Ngunit ako ay nanalangin na sa Diyos

at sinabi na hindi na ako maglalaro ng kompyuter.

Mag-iwan ng Tugon