Menu

Susunod

"Nakikilala Ko ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo sa mga Bulaang Cristo" Christian Testimony Video

3,457 2020-11-06

"Nakikilala Ko ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo sa mga Bulaang Cristo" Tagalog Christian Testimony Video

Ang pangunahing tauhan ay isang relihiyosang batang Kristiyano na laging umaasam na masalubong ang pagpapakita ng Panginoon. Ngunit nang sumaksi ang kanyang ina na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang Makapangyarihang Diyos, nagtalo ang kalooban niya. Laging sinasabi ng kanyang pastor na magsisilitaw ang mga bulaang Cristo sa mga huling araw, kaya natatakot siyang mailigaw kung aalamin niya ito. Ngunit kung hindi niya aalamin ito at ang Makapangyarihang Diyos ay ang talagang nagbalik na Panginoong Jesus, hindi ba mapapalampas niya ang pagkakataong salubungin ang pagdating ng Panginoon? Dahil sa pagtatalong ito ng kalooban, naunawaan niya na ang susi para masiyasat ang tunay na daan ay ang makinig sa tinig ng Diyos, at na kung siya ay palaging nag-iingat na mailigaw, hindi niya masasalubong ang Panginoon. Nagpasiya siya na hanapin at siyasatin ito. Binasa niya ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos at sa wakas ay nakilala niya ang tinig ng Diyos, kaya sinalubong niya ang pagpapakita ng Panginoon. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon habang nananatili tayong nag-iingat mula sa mga bulaang Cristo? Nasa video na ito ang sagot.

Mag-iwan ng Tugon