Menu

Susunod

Christian Music | "Dapat Mong Iwan ang Lahat para sa Katotohanan"

1,359 2020-04-12

Christian Music | "Dapat Mong Iwan ang Lahat para sa Katotohanan"

Dapat kang magdusa ng kahirapan

sa iyong landas tungo sa katotohanan.

Dapat mong ibigay nang lubos ang sarili mo,

at para makamit pa nang higit ang katotohanan

ay dapat kang sumailalim sa higit pang pagdurusa.

Ito ang dapat mong gawin. Ito ang dapat mong gawin.

'Di mo dapat itapon ang katotohanan

alang-alang sa isang tahimik na buhay ng pamilya,

pinananatili ang integridad, nananatiling marangal,

huwag isantabi ang dangal at integridad para sa panandaliang kasiyahan.

Dapat mong hanapin ang lahat ng mainam,

dapat mong hanapin ang lahat ng mabuti,

isang landas sa buhay na puno ng kahulugan.

Kung ikaw ay pangkaraniwang tao na walang hinahangad,

'di ba nasasayang ang buhay?

Ano ang mapapakinabang mo mula sa gayong buhay?

Iwan ang lahat ng kasiyahan, iwan ang laman alang-alang sa katotohanan.

Huwag itapon lahat ng katotohanan dahil lang sa kasiyahan.

Ang ganitong tao'y walang integridad o dangal;

walang kabuluhan ang pag-iral nila!

Iwan ang lahat ng kasiyahan,

iwan ang laman alang-alang sa katotohanan.

Huwag itapon lahat ng katotohanan dahil lang sa kasiyahan.

Ang ganitong tao'y walang integridad o dangal;

walang kabuluhan ang pag-iral nila!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon