Mag-subscribe

Menu

Bible Study Topics (Tagalog)

Ano ang Pagkakatawang-tao? Paano Natin Makikilala ang Katawan ng Nagkatawang-taong Diyos?

Ano ang pagkakatawang-tao? Ito ay malaking misteryo at walang sinuman ang nakagawang makaunawa sa aspetong ito ng katotohanan sa loob ng libu-libong taon. Basahin ang artikulong ito upang malaman ang...

Ano ang Tunay na Kahulugan ng “Magsisi Kayo: Sapagka’t Malapit Na ang Kaharian ng Langit”

Tala ng Patnugot: Dalawang libong taon ang nakakalipas, sinabi ng Panginoong Jesus, “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17). Ano ang tunay na kahulugan ng...

Ano ang Kahulugan ng “Ako ang Daan, at ang Katotohanan, at ang Buhay”?

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Sa palagay ko pamilyar ang lahat sa mga...

Saan ang Panginoong Jesus Magbabalik at Magpapakita?

Alam mo ba kung saan ang Panginoong Jesus magbabalik at magpapakita? Naniniwala ako na maraming tao ang maaaring magsabi na, ang Panginoong Jesus ay magbabalik at magpapakita sa Israel dahil ang mga...

"Ang Pananalig Ba sa Bibliya ay Pareho ng Pananalig sa Diyos?" Tagalog Testimony Video

"Ang Pananalig Ba sa Bibliya ay Pareho ng Pananalig sa Diyos?" Tagalog Testimony Video Ang pangunahing tauhan, na isang tapat na mananampalataya, ay nag-aasam sa pagdating ng Panginoon. Nalaman...

Tagalog Christian Testimony Video | "Nauunawaan Ko Na Ang Ugnayan sa Pagitan ng Biblia at ng Diyos"

Tagalog Christian Testimony Video | "Nauunawaan Ko Na Ang Ugnayan sa Pagitan ng Biblia at ng Diyos" Nagkataong napanood ng pangunahing tauhan, isang Kristiyano, ang ilang pelikulang ginawa ng...

"Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?" | Tagalog Christian Testimony Video

"Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?" | Tagalog Christian Testimony Video Ang pangunahing tauhan ay debotong Kristiyano na naniniwala na ang lahat ng nasa Biblia ay kinasihan ng...

Tagalog Christian Song | Ituring nang Wasto ang Bibliya

Tagalog Christian Song | Ituring nang Wasto ang Bibliya Ⅰ Sinusundan ng Bibliya'ng kasaysayan ng tao. Tinuturing nila 'tong Diyos hanggang sa puntong: Ipinapalit sa Diyos ang Bibliya sa mga...

Tagalog Christian Movie Extract 6 From "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia": Makakamit Ba Natin ang Buhay sa Pamamagitan ng Pananampalataya sa Biblia?

Tagalog Christian Movie Extract 6 From "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia": Makakamit Ba Natin ang Buhay sa Pamamagitan ng Pananampalataya sa Biblia? Iniisip ng maraming mananampalataya na...

"Paano Maaaring Tumanggap ng mga Paghahayag ng Diyos ang Taong Limitado ang Pagkaunawa sa Diyos?" | Sipi 278

Ang Hudyo noong panahon ay lahat nagbabasa mula sa Lumang Tipan at alam ang hula ni Isaiah na may isang lalaking sanggol na ipapanganak sa sabsaban. Bakit sa gayon, sa kaalamang ito, inusig pa...

Tungkol sa Biblia (4)

Maraming tao ang naniniwala na ang pag-unawa at kakayahang magpakahulugan sa Biblia ay tulad ng pagkasumpong sa tunay na daan—ngunit sa katunayan, ganoon ba talaga kasimple ang mga bagay-bagay?...

Tungkol sa Biblia (2)

Ang Biblia ay tinatawag din na Luma at Bagong Tipan. Alam ba ninyo kung ano ang tinutukoy ng “tipan”? Ang “tipan” sa Lumang Tipan ay mula sa kasunduan ni Jehova sa bayan ng Israel nang...

Tungkol sa Biblia (1)

Paano dapat pag-aralan ang Biblia tungkol sa paniniwala sa Diyos? Ito ay isang tanong ng prinsipyo. Bakit natin pinag-uusapan ang tanong na ito? Dahil sa hinaharap ay ipalalaganap mo ang...

Maling Pananampalataya Ba ang Umalis sa Biblia?

Ni Liuyi, South Korea Sa makapukaw na mga sakuna, ang mga pangitain na tanda sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw ay higit na nakikita ngayon, at maraming mga tao na naghihintay sa Diyos...

Tagalog Gospel Movie | "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" (Clip 3/6)

Clip ng Pelikulang Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia (3) "Ano ang Ibig Sabihin sa Pahayag Kapag Sinasabi Nitong Walang Taong Maaaring Magdagdag sa mga Propesiya?" Sabi sa Pahayag kapitulo...

Tagalog Full Gospel Movie "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" | How Should We Treat the Bible?

Tagalog Full Gospel Movie "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" | How Should We Treat the Bible? Si Feng Jiahui ay pastor sa isang bahay-iglesia sa China. Maraming taon siyang nanalig sa...

Sino ang Aking Panginoon - Debate Tungkol Lahat sa "Kung ang Biblia ay Kinasihan ng Diyos"

Clip ng Pelikulang Sino ang Aking Panginoon - Debate Tungkol Lahat sa "Kung ang Biblia ay Kinasihan ng Diyos" Sa dalawang libong taon, ang relihiyosong mundo ay umasa sa kung ano ang sinabi ni...