Mag-subscribe

Menu

Mga Sermon sa Bibliya

Ano ang Piging ng Kasal ng Cordero at Paano Makadadalo Dito

Ano ang piging ng kasal ng Cordero? Paano tayo makadadalo sa piging ng kasal ng Cordero? Sa pamamagitan ng pagbasa sa artikulong ito, makukuha mo ang mga sagot....

Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”

Ni Xinjie Lumitaw na ang apat na mapulang buwan, at ang mga sakuna tulad ng mga lindol, taggutom, at mga epidemya ay mas nagiging karaniwan. Ang mga hula ng pagbabalik ng Panginoon ay talagang natu...

About Preaching Word of God in Tagalog: Ang Mga Katangian ng Salita ng Diyos

Maraming mga Kristiyano ang sabik na sabik na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at pinananabikan ang pagdating ng Tagapagligtas. Ang matagal na nating pinakahihitay ay sa wakas natupad na,...

Pagninilay sa Juan 20:29—Paano Maiwasan ang Pagkabigo ni Tomas’

Ni Xinyu, Espanya Narito na tayo sa panghuling yugto ng mga huling araw, at sa pinaka-mahalagang oras na ito upang batiin ang Panginoon, may tumutubong damdamin nang pagmamadali sa puso ng mga Kris...

Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw

Ni Xinjie Quick Navigation 1. Paano Paparito ang Panginoon 2. Paano Matutupad ang Propesiya na Pagparito ng Panginoon gaya ng Magnanakaw? 3. Paano Matutupad ang Propesiya na ang...

Paano Natin Hahanapin ang Pagpapakita ng Diyos sa Gitna ng mga Sakuna?

Ni Xinjie Quick Navigation 1. Masasaksihan Ba Natin ang Pagpapakita ng Diyos sa Pamamagitan ng Paghihintay sa Panginoon na Dumating sa Ulap? 2. Paano Natin Hahanapin ang Pagpapakita n...

Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito?

Ni Gensui, South Korea Pansin ng Patnugot: Maraming mga kapatid ang nag-iisip na kapag bumalik ang Panginoon, magpapakita Siya sa publiko sa mga tao na nakasakay sa isang puting ulap sa anyo ng Kan...

Ano ang Pagsisisi? Paano Makamit ang Tunay na Pagsisisi sa Gitna ng mga Sakuna

Ni Emily Sa mga nagdaang taon, ang mga sakuna ay lumalaki at higit na lumalala, tulad ng mga lindol, mga salot, sunog, pagbaha, atbp. Maraming mga tao ang nakatatanto na ang madalas na mga sakuna a...

Ang mga Senyales ng Pagdating ng Panginoon ay Naglitawan: Bumalik Na Ba ang Panginoon na May Bagong Pangalan?

Ni Anyuan, Pilipinas Mga Nilalaman Magbabago Ba ang Pangalan ng Diyos? Ang Kahalagahan ng Pagkuha ng Diyos ng Ibat-ibang mga Pangalan sa Iba’t ibang Kapanahunan Pagsalubong sa Pagbabal...

Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?

Ni Anyuan, Pilipinas Ngayon ang mga sakuna ay nagiging mas malubha at nagkaroon ng mga sunod-sunod na mga lindol, mga taggutom at mga giyera. Sa karagdagan, mula sa huling bahagi ng 2019 hanggang 2...

Kapag Bumalik ang Panginoon, Una ba Siyang Darating nang Nasa Alapaap o Darating nang Palihim?

Ni An Jing, South Korea Namumutawi sa asul na langit ang mga puting alapaap na lumulutang at dumaraang tulad ng isang obra ng umaagos na tanawin, at hindi ko mapigilang mapa-buntong-hininga habang ...

Ang Hiwaga ng “Muling Pagkabuhay ng Isang Patay na Tao”

Mga kapatid, kapayapaan ay suma inyo! Salamat sa Panginoon para sa Kanyang mga paghahanda na nagpahintulot sa atin na ipabatid dito ang mga katotohanan ng Banal na Kasulatan. Patnubayan nawa tayo ng P...

Kung Paano Kakatok sa Pinto ang Panginoon sa Kanyang Pagbabalik

Tala ng Editor: Ito ay nakapropesiya sa Aklat ng Pahayag: “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at ...