Menu

Susunod

Christian Praise Music | "Ang Tanging Nais ng Diyos sa Lupa"

765 2020-04-20

Christian Praise Music | "Ang Tanging Nais ng Diyos sa Lupa"

Mula sa isang imbitasyon na ang Diyos ay nagkatawang-tao,

dahil sa kalagayan ng tao,

upang tustusan ang pangangailangan ng tao.

S'ya'y dumarating upang ipakita,

ang Kanyang salita, sa lahat ng uri ng tao.

Upang ipakita at ipahayag, na ang Diyos ay tunay,

at tanggapin ang pagkaperpekto ng Diyos sa pamamagitan ng salita.

Umaasa ang Diyos na babaguhin ng tao ang kanilang isip at pagkaintindi,

upang ang tunay na imahe ng Diyos ay maitatakda

sa kaloob-looban ng puso ng tao.

Ito ang tanging nais ng Diyos sa lupa.

Malalim man likas ng tao, at ma'aring mahina diwa ng tao,

hindi ito alintana ng Diyos, ano man ang mga nakaraang pagkakamali nila.

Sya ay umaasa na magbabago

ang imahe ng Diyos sa kanilang puso.

Umaasa Siya na mauunawaan ng tao ang diwa ng sangkatauhan,

at magbabago ang kanilang pananaw.

Umaasa S'ya na sila ay labis na mananabik sa Kanya,

at magkaroon ng walang hanggang pagkagiliw sa Kanya.

Ito ang tanging nais ng Diyos sa tao.

Ito ang tanging nais ng Diyos sa tao.

Ito ang tanging nais ng Diyos sa tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon