Menu

Susunod

Ang Diyos ay Nakagawa ng Higit at Mas Bagong Gawain sa mga Gentil sa mga Huling Araw

2,126 2020-04-14

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Diyos ay Nakagawa ng Higit at Mas Bagong Gawain sa mga Gentil sa mga Huling Araw”

I

Dapat mong basahin ang Lumang Tipan,

kung nais makita ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan,

kung pa'no sumunod mga Israelita sa landas ng Diyos.

Dapat mong basahin ang Bagong Tipan,

kung nais malaman ang gawain ng Diyos

sa Kapanahunan ng Biyaya.

II

Dapat mong tanggapin pamumuno ng Diyos ng ngayon,

kung nais malaman ang gawain ng mga huling araw.

Kailangan mong pumasok sa gawain ng ngayon,

dahil ito ay bagong gawain, wala sa Biblia.

Ngayon Diyos ay nagkatawang-tao, pumili ng ilan sa China,

patuloy na gumagawa sa kanila mula sa Kapanahunan ng Biyaya.

Di alam ng tao na Diyos ay nakagawa

ng higit, mas bagong gawain sa lupa,

sa labas ng Israel at sa hula ng mga propeta.

O, kahanga-hanga! Gawain ng Diyos sa labas ng propesiya,

lampas sa imahinasyon ng tao, mga imahinasyon.

III

Ang gawa ng Diyos ngayo'y

landas na 'di pa nalakaran o nakita ng tao,

pinakabagong gawa Niya sa lupa na hindi pa nagawa kailanman.

Sino ang maaaring nagtala nito sa Biblia,

paunang nagtala nang walang nakaligtaan?

IV

Sino'ng makapagtatala ng dakilang gawa

humahamon sa nakaugalian sa lumang aklat?

Ang gawain ngayo'y hindi kasaysayan.

Higitan ang Biblia upang malakaran ang bagong landas,

higitan ang mga propesiya at kasaysayan.

Matatahak mo ang landas nang maayos,

makapapasok sa bagong kaharia't Kanyang gawaing bago!

Di alam ng tao na Diyos ay nakagawa

ng higit, mas bagong gawain sa lupa,

sa labas ng Israel at sa hula ng mga propeta.

O, kahanga-hanga! Gawain ng Diyos sa labas ng propesiya,

lampas sa imahinasyon ng tao, mga imahinasyon, imahinasyon.

Di alam ng tao na Diyos ay nakagawa

ng higit, mas bagong gawain sa lupa,

sa labas ng Israel at sa hula ng mga propeta.

O, kahanga-hanga! Gawain ng Diyos sa labas ng propesiya,

lampas sa imahinasyon ng tao,

lampas sa imahinasyon ng tao, mga imahinasyon.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon