Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagpanglaw ng Iglesia

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagpanglaw ng Iglesia

Amos 8:11 Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Dios, “na ako’y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, o kauhawan man dahil sa tubig, kundi … Iba pa Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagpanglaw ng Iglesia

Mga Propesiya sa Bibliya Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

12 Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

Mayroong maraming mga propesiya sa Bibliya tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ngunit marami sa atin ang nakatuon lamang sa mga propesiya ng Panginoon tungkol sa pagdating ng lantad sa … Iba pa 12 Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

10 Talata ng Bibliya Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan

10 Talata ng Bibliya Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan

Juan 3:16 Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi … Iba pa 10 Talata ng Bibliya Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan

mga Talata sa Bibliya tungkol sa mga Pagsubok

6 na mga Talata sa Bibliya tungkol sa mga Pagsubok

1 Pedro 1:5-7 Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama’t … Iba pa 6 na mga Talata sa Bibliya tungkol sa mga Pagsubok

7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa

7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa

Ang mga propesiya sa Bibliya na ang bagong langit at bagong lupa ay lilitaw, na kung saan ay isang maganda at walang hanggang kaharian ng Diyos ay itinayo para sa … Iba pa 7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa

talata-sa-bibliya-pagpapakumbaba

Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Pagpapakumbaba upang Turuan ka Kung Paano Magpakumbaba at Masunurin

Sa pagkaka-alam nating lahat, gusto ng Diyos ang mapagkumbabang mga tao at kinamumuhian ang mga mapagmalaki. Gayunman, palagi tayong pumapanginoon sa ibang mga tao dahil may taglay tayong mga kakanyahan, tayo … Iba pa Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Pagpapakumbaba upang Turuan ka Kung Paano Magpakumbaba at Masunurin

talata-sa-bibliya-pagpapasensya

Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagpapasensya Upang Tulungan Ka na Maitaguyod ang Iyong Pasensya

Sa buhay, madalas tayong nakakasumpong ng ilang mga di kaaya-ayang mga bagay, pati na rin ang mga pagsubok at paghihirap. Dahil hindi natin naiintindihan ang katotohanan at hindi nakikita ang … Iba pa Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagpapasensya Upang Tulungan Ka na Maitaguyod ang Iyong Pasensya

mga Talata sa Bibliya-pagpapasalamat sa Diyos

Ang 10 nangunguna na mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagpapasalamat

Tayo ay madalas na makakasalamuha ng mga nakakapagpabagabag na mga bagay,o malungkot na mga pangyayari, o malaki at maliit na mga pagsubok. Gayunman, kung gusto natin na madalas na magpasalamat … Iba pa Ang 10 nangunguna na mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagpapasalamat

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Kaligtasan sa huling mga araw

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Kaligtasan sa huling mga araw

Awit 46:4-6 May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Dios. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng Kataastaasan. Ang Dios ay nasa gitna niya; … Iba pa Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Kaligtasan sa huling mga araw

talata-bibliya-proteksyon-ng-Diyos

Mga talata ng Bibliya tungkol sa Proteksyon ng Diyos

Kawikaan 1:33 Nguni’t ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. At tatahimik na walang takot sa kasamaan. Kawikaan 3:26 Sapagka’t ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong … Iba pa Mga talata ng Bibliya tungkol sa Proteksyon ng Diyos

Bible Verse About Friendship Tagalog

12 Talata ng Bibliya tungkol sa Pagkakaibigan

Lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng mga tunay na kaibigan. Gayunman, kapag nahaharap sa mga bagay na may kinalaman sa mukha at interes, madalas tayong lumalayo mula sa iba … Iba pa 12 Talata ng Bibliya tungkol sa Pagkakaibigan

Panalangin-sa-tabi-ng-lawa

15 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Pagsunod sa Diyos

Maraming nananampalataya sa Diyos ay lahat ay nagnanais na maging isang tao na sumusunod sa Diyos at sa gayon ay makakamit ang papuri ng Diyos. Ngunit sa totoong buhay, lagi … Iba pa 15 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Pagsunod sa Diyos

katapusan ng mundo

Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Katapusan ng Mundo

Ang katapusan ng mundo ay ang araw na ginagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at pinarurusahan ang masasama. Anong uri ng tao ang gagantimpalaan ng Diyos? At anong uri ng tao … Iba pa Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Katapusan ng Mundo

Sampung Utos

Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Sampung Utos

Tala ng Editor: Ang kabuluhan ng bawat isang utos na inisyu ng Diyos ay malalim. Mula sa mga utos na ito, makikita natin ang Diyos ay isang matuwid at banal … Iba pa Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Sampung Utos

Paano Turuan ang mga Bata

Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagiging Magulang ay Magsasabi sa Iyo ng Mga Susi sa Pagtuturo sa mga Bata

Ang mga bata ay isang pagpapala at nagdudulot ng lubhang kagalakan sa ating pamilya. Gayunpaman, ang kanilang paghihimagsik ay sinusubok ang ating pasensya at pangunawa, na isang tunay na sakit … Iba pa Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagiging Magulang ay Magsasabi sa Iyo ng Mga Susi sa Pagtuturo sa mga Bata

Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Kaharian ng Langit Ang Paglalantad sa Misteryo ng Kaharian ng Langit

Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Kaharian ng Langit: Ang Paglalantad sa Misteryo ng Kaharian ng Langit

Lahat ng mga naniniwala sa Diyos ay nananabik na madala sa Kaharian ng Langit at matamasa ang magandang buhay sa loob ng Kaharian ng Langit kapag ang Panginoon ay bumalik … Iba pa Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Kaharian ng Langit: Ang Paglalantad sa Misteryo ng Kaharian ng Langit

Katapatan at Integridad,Matapat na Kristiyano

Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Katapatan at Integridad: Ang Susi sa pagiging isang Matapat na Kristiyano

Ang matatapat na tao ay tapat sa mga paraan ng kanilang pagsasalita at pagkilos. Gusto ng bawat isa na makasama sila, at gusto ng Diyos at pinagpala sila. Tulad ng … Iba pa Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Katapatan at Integridad: Ang Susi sa pagiging isang Matapat na Kristiyano

kaligtasan bible verse

Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Kaligtasan: Kung Paano Makukuha ang Kaligtasan ng Diyos sa mga Huling Araw

Ang kaligtasan ng Diyos ay tumutukoy sa Kanyang gawain sa pagliligtas sa sangkatauhan. Sa Panahon ng Batas, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan at mga batas upang gabayan ang tao … Iba pa Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Kaligtasan: Kung Paano Makukuha ang Kaligtasan ng Diyos sa mga Huling Araw

Huling Paghuhukom ng Diyos

17 Mga Bersikulo ng Biblia Tungkol sa Huling Paghuhukom ng Diyos

Mayroong maraming talata ng Bibliya tungkol sa paghuhukom ng Diyos sa nga huling araw, kaya paano matutupad ang mga ito? Bakit gagawin ng Diyos ang gawain ng paghuhukom sa mga … Iba pa 17 Mga Bersikulo ng Biblia Tungkol sa Huling Paghuhukom ng Diyos