Menu

Susunod

Music Video | "Hinahayag ng Cristo ng mga Huling Araw ang Misteryo ng Plano ng Pamamahala ng Diyos"

2,393 2020-05-04

Music Video | "Hinahayag ng Cristo ng mga Huling Araw ang Misteryo ng Plano ng Pamamahala ng Diyos"

Ang pangitain ng gawain sa anim-na-libong-taong plano ng Diyos,

walang makakakamit ng pagkaunawa nito, ito'y mga hiwaga sa tao.

Ga'no man kalaki'ng kaalaman sa Biblia'ng ipakita ng tao,

alam lang niya'ng mga salita, nguni't diwa nito'y di niya alam.

Itong anim-na-libong taong gawai'y mas mahiwaga sa mga hula.

Ito ang pinakamalaking hiwaga mula sa araw ng paglikha.

Wala ni isa sa mga propeta sa lahat ng kapanahunan ng mundo

ang makaaarok ng hiwagang ito, na 'hinahayag lang sa mga huling araw.

Sa pagbabasa ng Biblia, makakaunawa ng katotohanan ang tao,

makakapaliwanag ng ilang salita, nguni't 'di makukuha'ng kahulugan.

Patay na salita lang ang nakikita ng tao, 'di gawain ni Hesus o Jehovah.

'Di malutas ng tao misteryo ng gawain Niya.

Ang anim-na-libong-taong plano ang pinakamalaking hiwaga,

palaisipan sa tao, malalim na nakatago.

Walang makakaunawa sa kalooban ng Diyos

maliba'ng ipaliwanag Niya at ibunyag ito sa tao, o mananatili 'tong palaisipan.

Huwag pansinin ang mga relihiyoso;

kung 'di pa 'to sa inyo nasabi, hindi niyo rin 'to malalaman.

Itong anim-na-libong taong gawai'y mas mahiwaga sa mga hula.

Ito ang pinakamalaking hiwaga mula sa araw ng paglikha.

Wala ni isa sa mga propeta sa lahat ng kapanahunan ng mundo

ang makaaarok ng hiwagang ito, na 'hinahayag lang sa mga huling araw.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon