Menu

Susunod

Christian Praise Music Video | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot"

1,820 2020-02-26

Christian Praise Music Video | “Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot”

Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang pinakamahusay, Kanyang pinakamahusay na panig.

Pinakamabubuting bagay ay Kanyang ibinibigay.

Hindi ibinubunyag o ipinapakita ang Kanyang pagdurusa.

Ang Diyos ay nagtitiis at naghihintay nang tahimik.

Hindi malamig o manhid, ni isang tanda ng kahinaan.

Ang kakanyahan at pagmamahal ng Diyos ay palaging walang pag-iimbot.

Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang pinakamahusay, Kanyang pinakamahusay na panig.

Pinakamabubuting bagay ay Kanyang ibinibigay.

Naghihirap Siya para sa sangkatauhan;

tahimik na nadadala ang Kanyang pagdurusa.

Tahimik Siyang nagbibigay ng Kanyang pinakamahusay.

Hindi ibinubunyag o ipinapakita ang Kanyang pagdurusa.

Ang Diyos ay nagtitiis at naghihintay nang tahimik.

Ito ang pagpapahayag ng Kanyang kakanyahan at disposisyon,

kung sino talaga Siya: ang Maylalang ng lahat ng bagay.

Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang pinakamahusay, Kanyang pinakamahusay na panig.

Pinakamabubuting bagay ay Kanyang ibinibigay.

Naghihirap Siya para sa sangkatauhan;

tahimik na nadadala ang Kanyang pagdurusa.

Tahimik Siyang nagbibigay ng Kanyang pinakamahusay.

Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang pinakamahusay, Kanyang pinakamahusay na panig.

Pinakamabubuting bagay ay Kanyang ibinibigay.

Naghihirap Siya para sa sangkatauhan;

tahimik na nadadala ang Kanyang pagdurusa,

tahimik na nadadala ang Kanyang pagdurusa.

Pinakamahusay, Kanyang ibinibigay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon