Menu

Mga Awit ng Pagtitiwala sa Diyos

Tagalog Christian Music Video | "Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa"

Ⅰ Sa panahon ng paglikha, Diyos ay nagpasiya na magwawakas gawain Niya sa lupa sa huling panahon, at kasabay niyon sa kalawakan gawa Niya'y makikita. Kikilalanin ng mga tao Kanyang nagawa, ...

Christian Music Video | "Ngalan ng Makapangyarihang Diyos Sinasaksihan sa Lahat ng Bansa sa Mundo"

Christian Music Video | Ngalan ng Makapangyarihang Diyos Sinasaksihan sa Lahat ng Bansa sa Mundo Mula nang Makapangyarihang Diyos, Hari ng kaharian, nasaksihan na, lawak ng Kanyang plano ng pama...

Theme Song From the Tagalog Christian Movie "Saan ang aking tahanan" | Music Video

Pinupulot ko'ng maliit kong brush at nagpinta ng maliit na bahay, Nasa loob si Inay, pati na rin si Itay. Ako at ang aking babaeng kapatid ay naglalaro sa araw, naaarawan kami at punong-puno kami ...

Tagalog Christian Music Video | "Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita"

Tagalog Christian Music Video | "Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita" I Nagmamahal sa isa't-isa, tayo ay pamilya. Ahh ... ahh ... ahh … Sa pamilya ng Diyos tayo ay nagkikita; isang pagtitip...

Tagalog Christian Song | "Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso"

Tagalog Christian Song | "Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso" Naririnig ko ang Iyong mabait na tawag, bumabalik ako sa Iyong harapan. Sa Iyong mga salita naliliwanagan, nakikita ko an...

Tagalog Christian Music Video | "Sundan ang Diyos sa Baku-bakong Daan"

Tagalog Christian Music Video | Sundan ang Diyos sa Baku-bakong Daan I Ialay 'yong sarili sa Diyos, sarili'y ilaan sa Kanya, Iniwan ng pamilya, sinira ng mundo. Hindi patag ang daan pagsunod s...

Tagalog Christian Praise Song | "Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan" (Music Video)

Tagalog Christian Praise Song | "Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan" (Music Video) I O Diyos! Mga salita Mo'y nagpabalik sa akin sa Iyo. Tanggap ko na sanayin sa Iyong kaharian araw at...

Tagalog Christian Song | "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos"

Listen to this Filipino church song to know God’s authority and sovereignty and obey the Creator....

Tagalog Christian Praise Song | "Mahal Ko, Pakihintay Ako" | Music Video

Tagalog Christian Praise Song | "Mahal Ko, Pakihintay Ako" | Music Video I Sa ibabaw ng mga puno, umaakyat sa payapang buwan. Bilang mahal ko, marikit at maganda. O mahal ko, nasaan Ka? Ngayo...

Tagalog Christian Music Video | "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala"

Filipino Christian Song | “Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala” I Mapalad ang mga yaong kayang sumunod ang kasalukuyang mga pagbigkas ng Espiritu Santo. Paano man sila dati, paano ang ...

Tagalog Christian Music Video | "Dalawang Libong Taon ng Pananabik"

Tagalog Christian Music Video | "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" Na ang Diyos ay nagkatawang-tao niyayanig ang relihiyosong mundo, nagugulong pangrelihiyong kaayusan, at ginigising lahat ng...

Tagalog Christian Music Video | "Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos"

Tagalog Christian Music Video | "Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos" Yaong ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ngayon lumalampas kay Moises at mas mahigit pa kaysa kay David, kaya naman ...

Tagalog Christian Music Video | "Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos"

'Pag ang Diyos ay 'di mo batid, at likas Niya'y di mo tanto, puso mo'y hindi magbubukas ng tunay para sa Diyos. 'Pag naintindihan mo na'ng iyong Diyos, ang nasa puso Niya'y mauunawaan mo, at ito'y...