Menu

Sunday Gospel Reflection Tagalog

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na. Paano natin sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Basahin na ngayon....

Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?

Lumitaw na ang mga palatandaan ng mga araw ni Noe na ipinropesiya sa Biblia. Paano natin hahanapin ang pagpapakita ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Alam Mo Ba ang Kahulugan ng “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok”?

Pahayag 3:20 - Alamin kung ano ang ibig sabhin ng “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok” at mahanap ang daan upang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon....

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Lumitaw na ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Jesuristo na ipinropesiya sa Bibliya. Basahin ang artikulong ito upang matuto nang higit pa tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, at makakatulo...

Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Ikalawang Pagdating ni Jesus

Alam mo ba kung paano matutupad ang mga propesiya ng ikalawang pagdating ni Jesus? Nais mo bang salubungin ang ikalawang pagdating ni Jesus sa lalong madaling panahon? Patuloy na magbasa upang makita ...

Gospel for Today (Tagalog) - Mga Mensahe ng Pagbabalik ng Panginoon

Tala ng Patnugot: Ang Gospel for Today Tagalog ay magbibigay ng mga artikulo tungkol sa pagsalubong sa Panginoon, pagwawaksi ng kasalanan, pagpapalago ng pananampalataya, kaligtasan, walang hanggan...

Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”

Lumitaw na ang apat na mapulang buwan, at ang mga sakuna tulad ng mga lindol, taggutom, at mga epidemya ay mas nagiging karaniwan. Ang mga hula ng pagbabalik ng Panginoon ay talagang natupad na, a...

Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw

Quick Navigation 1. Paano Paparito ang Panginoon 2. Paano Matutupad ang Propesiya na Pagparito ng Panginoon gaya ng Magnanakaw? 3. Paano Matutupad ang Propesiya na ang Panginoon ...

Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito?

Pansin ng Patnugot: Maraming mga kapatid ang nag-iisip na kapag bumalik ang Panginoon, magpapakita Siya sa publiko sa mga tao na nakasakay sa isang puting ulap sa anyo ng Kanyang Espiritu pagkatapos n...

Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?

Ngayon ang mga sakuna ay nagiging mas malubha at nagkaroon ng mga sunod-sunod na mga lindol, mga taggutom at mga giyera. Sa karagdagan, mula sa huling bahagi ng 2019 hanggang 2020, ang bagong coronavi...

Mga Propesiya sa Bibliya Tungkol sa Mga Palatandaan ng mga Huling Araw: Ang Paraan upang masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa kasalukuyan, ang mga lindol, mga taggutom, mga salot, mga pagbaha, mga tagtuyot, at lahat ng uri ng iba pang mga sakuna ay madalas na nangyayari at nagiging mas matindi. Ang mga propesiya sa Bibliy...

Alam Mo Ba? Mayroong Nakatagong Misteryo sa Pagbabalik ng Panginoon

Alam mo ba? Sa Biblia, hindi lamang ang mga propesiya ng pagdating ng Panginoon sa isang ulap ang mayroon, kundi pati ang mga propesiya ng lihim na pagdating ng Panginoon. Basahin ngayon upang malaman...

Homiliya Ngayong Araw: Paano Nga Ba Darating ang Panginoon?

Matapos mabuhay muli ang Panginoong Jesus at umakyat sa langit, lahat ng mga Kristiyanong tapat na nanampalataya sa Kanya ay nag-umpisang abangan ang Kanyang ikalawang pagdating. Partikular na tayong ...

Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon

Paano maging handa sa pagdating ng Panginoon? Magbibigay ang artikulong ito ng 2 pangunahing punto para sa iyo, na tutulong sa iyong salubungin ang pagbabalik ng Panginoon sa lalong madaling panahon. ...

Kung Paano Kakatok sa Pinto ang Panginoon sa Kanyang Pagbabalik

Tala ng Editor: Ito ay nakapropesiya sa Aklat ng Pahayag: “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at ...

Ebanghelyo Ngayong Araw - Ang Ebanghelyo ng Pagbabalik ng Panginoon

Sa page ng Ebanghelyo Ngayong Araw, ang mga napiling artikulo na nagpapakita ng paraan upang salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus ay makakatulong sa iyo na masalubong Siya sa lalong madaling ...

Sinabi ng Panginoong Jesus na paparito Siyang muli, kaya pagbalik Niya sa mga huling araw, sa anong paraan Siya magpapakita sa mga tao?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Narito, ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat, at nagiingat ng kaniyang mga damit, na baka siya’y lumakad na hubad, at makita nila an...