Ngumiti si Kapatid at ipinagpatuloy ang kanyang pagbabahagi

Matapos Malaman ang Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at Ang Anak,” Naintindihan Ko ang Misteryo ng Kasarian ng Diyos (II)

Ni Joey, ng Estados Unidos Pag-alam sa Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at ang Anak” Nang mapagtanto ko ang lahat, sinabi ko, “Kapatid na Liu, ang iyong pagbabahagi ay … Iba pa Matapos Malaman ang Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at Ang Anak,” Naintindihan Ko ang Misteryo ng Kasarian ng Diyos (II)

Matapos Malaman ang Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at Ang Anak,” Naintindihan Ko ang Misteryo ng Kasarian ng Diyos

Matapos Malaman ang Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at Ang Anak,” Naintindihan Ko ang Misteryo ng Kasarian ng Diyos (I)

Ni Joey, ng Estados Unidos Tala ng Editor: Maraming tao ang nakakakita sa Bibliya kung paano tinutukoy ng Diyos sa langit ang Panginoong Jesus bilang Kanyang minamahal na Anak at … Iba pa Matapos Malaman ang Tunay na Kahulugan ng “Ang Ama at Ang Anak,” Naintindihan Ko ang Misteryo ng Kasarian ng Diyos (I)

Ang Pangalan ng Diyos ay Jehova sa Kapanahunan ng Kautusan

Ang Pangalan ng Diyos ay Jehova sa Kapanahunan ng Kautusan

“Jehova” ang pangalan na kinuha Ko sa panahon ng Aking gawain sa Israel, at ito ay nangangahulugan na ang Diyos ng mga Israelita (ang piniling bayan ng Diyos) na maaring naaawa sa … Iba pa Ang Pangalan ng Diyos ay Jehova sa Kapanahunan ng Kautusan

Bakit Nagkatawang-tao ang Diyos para Isagawa ang Kanyang Gawain sa Kapanahunan ng Biyaya

Bakit Nagkatawang-tao ang Diyos para Isagawa ang Kanyang Gawain sa Kapanahunan ng Biyaya?

Kung ang Diyos ay hindi nagkatawang-tao, Siya ay nananatiling Espiritu na parehong hindi nakikita at hindi nahahawakan ng tao. Ang tao ay isang nilalang ng laman, at ang tao at ang Diyos … Iba pa Bakit Nagkatawang-tao ang Diyos para Isagawa ang Kanyang Gawain sa Kapanahunan ng Biyaya?

Bakit Jesus ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya

Bakit Jesus ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya?

Nang nagsimula si Jesus na gampanan ang Kanyang ministeryo, ang Banal na Espiritu ay nagsimulang magpatotoo sa pangalan ni Jesus, at ang pangalan ni Jehova ay hindi na pinag-uusapan, at sa halip … Iba pa Bakit Jesus ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya?

Ano ang Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos

Ano ang Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos?

Tanong: Sa Kapanahunan ng Biyaya, naging tao ang Diyos para magsilbing alay para sa kasalanan ng sangkatauhan, na tumutubos sa kanila mula sa kasalanan. Sa mga huling araw muling naging … Iba pa Ano ang Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos?

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Tanong: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol … Iba pa Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Ano ba Talaga ang Pagkakatawang-tao

Ano ba Talaga ang Pagkakatawang-tao?

Tanong: Ang Panginoong Jesus ang Diyos na nagkatawang-tao at walang sinumang makapagkakaila rito. Ngayo’y pinatototohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus na nagbalik sa katawang-tao, pero sinasabi ng … Iba pa Ano ba Talaga ang Pagkakatawang-tao?

Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos

Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Ni: Xie Wen, Japan Kamakailan, nang malapit ng matapos ang isang grupo sa pag-aaral ng Biblia, ang Kapatid na Li, isang manggagawa, ay nagtanong ng ganito: “Nakatala sa Biblia, ‘At … Iba pa Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Diskusyon sa Biblia Papalitan Ba ng Panginoong Jesus Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw

Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

Kapag iniisip natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, madalas nating naiisip ang mga bersikulo sa Biblia na, “Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man” (Mga … Iba pa Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

Bumalik-si-Ginoong-Jesus

Ang katangian ba ng Panginoong Jesus ay Tanging Pagka-maawain at mapagmahal lamang?

Sa tuwing pag-uusapan natin ang Panginoong Jesus, iniisip nating lahat ang Kanyang masaganang pag-ibig para sa atin; personal Siyang pumunta sa mundo upang tubusin ang sangkatauhan at isang inosenteng Tao … Iba pa Ang katangian ba ng Panginoong Jesus ay Tanging Pagka-maawain at mapagmahal lamang?

Ano si Kristo at Ano ang Diwa ni Kristo

Ano si Kristo at Ano ang Diwa ni Kristo?

Naniniwala akong pamilyar tayong lahat sa salitang “Kristo”. Sa Biblia, ito ay naitala, “Kaniyang sinabi sa kanila, Datapuwa’t, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro … Iba pa Ano si Kristo at Ano ang Diwa ni Kristo?

Patungkol sa Trinidad

Patungkol sa Trinidad

Ni Chen Siyuan, Tsina Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa Ama, Anak, at sa Banal na Espiritu, maraming mga kapatid ang nagsasabi na Sila ang tatlong persona ng Diyos. Tungkol … Iba pa Patungkol sa Trinidad

Talaga bang Anak ng Diyos si Cristo o Siya Mismo ang Diyos

Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kaniya ni Jesus: “Malaon … Iba pa Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Ang Panginoon Jesus ay Kumakatok

Kaya, Ito ang Kabuluhan ng Pagbabalik ng Diyos sa Katawang-tao

Ni Weiwei, Estados Unidos Mabilis na Pag-navigate 1. Isang Dating Kakilala Mula sa Sariling Bayan ang Nagdadala ng Kahanga-hangang Balita 2. Ang Biblia ba ay Nagpopropesiya na ang Panginoon ay … Iba pa Kaya, Ito ang Kabuluhan ng Pagbabalik ng Diyos sa Katawang-tao

Ano ang Pagkakatawang-tao? Ano ang Sangkap ng Pagkakatawang-tao?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos … Iba pa Ano ang Pagkakatawang-tao? Ano ang Sangkap ng Pagkakatawang-tao?

Pakisabi nga sa amin kung ang nagkatawang-taong Cristo talaga ang Anak ng Diyos, o ang Diyos Mismo

Ang Nagkatawang-taong Kristo ba ay Anak ng Diyos o Diyos Mismo?

Tanong: Malinaw na nakasulat sa Biblia na ang Panginoong Jesus si Cristo, ang Anak ng Diyos, at lahat ng naniniwala sa Panginoon ay naniniwala rin na ang Panginoong Jesus si … Iba pa Ang Nagkatawang-taong Kristo ba ay Anak ng Diyos o Diyos Mismo?

Alam Mo ba ang Misteryo sa Likod ng Pangalan ng Diyos?

Ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, gaya ng nakatala sa Lumang Tipan, “Ako, sa makatuwid baga’y ako, Jehova; at liban sa akin ay walang tagapagligtas” (Isaias 43:11). “Ito ang aking … Iba pa Alam Mo ba ang Misteryo sa Likod ng Pangalan ng Diyos?