Menu

Susunod

Christian Music Video | "Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos" (Tagalog Subtitles)

2,839 2020-05-28

Habang hanap bakás ng Diyos, iniwasan salitang,

"Diyos ang katotohanan, daan, buhay."

Kaya katotohana'y tanggap ng tao,

di sila naniniwalang bakas ng Diyos ay nahanap

lalong 'di kinikilala pagpapakita ng Diyos.

Anong kamalian!

Pagpapakita ng Diyos 'di ayon sa paniwala ng tao

lalo na pagpapakita ng Diyos sa hiling ng tao.

Pag Diyos gumagawa, S'yang pumipili, may sarili S'yang plano.

Higit pa, may Sarili S'yang layon.

Yamang hinahanap natin bakás ng Diyos,

dapat hanapin kalooban N'ya, hanapin mga salita,

Dahil kung nasa'n bagong salita N'ya, naroon din ang tinig ng Diyos;

kung nasaan bakás ng Diyos, naro'n gawa N'ya.

Kung nasaan pahayag ng Diyos, naro'n pagpapakita ng Diyos,

at kung nasaan pagpapakita ng Diyos, naroon ang katotohanan, daan, buhay.

Pag S'ya'y gumagawa, di Niya kailangang talakayin ito sa tao.

Ito'ng disposisyon ng Diyos, dapat itong matanto ng lahat.

Kung nais n'yong saksihan, pagpapakita ng Diyos, nais sundan, mga bakás ng Diyos,

lampasan muna sariling paniwala.

Di n'yo dapat hilingin na gawin N'ya ito o 'yan,

ni ilagay S'ya sa iyong limitasyon at limitahan S'ya ng 'yong pagkaunawa.

Sa halip magtanong paano hahanapin bakas ng Diyos,

tanggapin ang pagpapakita ng Diyos, at pa'no papasakop sa bagong gawain Niya.

Yamang walang sinuman ang katotohanan, at walang may-angkin ng katotohanan,

tao'y dapat maghanap, tumanggap at sumunod.

Yamang hinahanap natin bakás ng Diyos,

dapat hanapin kalooban N'ya, hanapin mga salita.

Dahil kung nasa'n bagong salita N'ya, naroon din ang tinig ng Diyos;

kung nasaan bakás ng Diyos, naro'n gawa N'ya.

Kung nasaan pahayag ng Diyos, naro'n pagpapakita ng Diyos,

at kung nasaan pagpapakita ng Diyos, naroon ang katotohanan, daan, buhay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon