Menu

Susunod

Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita

4,443 2019-05-13

Christian Music Video | “Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita” (Tagalog Subtitle)

I
Ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga huling araw
winawakasan ang Kapanahunan ng Biyaya
at nagsasalita upang magperpekto at magliwanag,
mga salitang nag-aalis ng mga malabong pagkaunawa sa Diyos
mula sa puso ng tao.
Ginawa ni Jesus ang gawain na naiiba.
Nagsagawa Siya ng mga milagro at pinagaling ang may sakit,
ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng langit,
at ipinako sa krus para tubusin ang lahat ng tao.
Kaya nagkaroon ng pagkaunawa ang tao
na palaging ganito ang Diyos.
Tinutupad at ibinubunyag ng Diyos na nagkatawang-tao
ng mga huling araw ang lahat sa salita.
Sa mga salita N'ya nakikita mo kung ano S'ya;
sa mga salita N'ya nakikita mo na Siya ay Diyos.
II
Nagkatawang-taong Diyos sa mga huling araw
inaalis ang mga malabong pagkaunawa sa Diyos
mula sa puso ng tao.
Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at gawain,
ang Kanyang totoo
at normal na gawain sa gitna ng lahat ng tao,
batid ng tao ang pagkatotoo ng Diyos,
hindi naniniwala sa Diyos na malabo.
Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na nagkatawang-tao,
pinapaging-ganap N'ya ang tao't tinutupad ang lahat.
Ito ang gawain na makakamit ng Diyos
sa kahuli-hulihan ng mga araw.
Tinutupad at ibinubunyag ng Diyos na nagkatawang-tao
ng mga huling araw ang lahat sa salita.
Sa mga salita N'ya nakikita mo kung ano S'ya;
sa mga salita N'ya nakikita mo na Siya ay Diyos.
III
Ang Diyos na nagkatawang-tao
ay bumibigkas lamang ng mga salita,
dahil ito ang Kanyang gawain sa mundo.
Makikita mo ang Kanyang kabuuan
sa pamamagitan ng Kanyang mga salita,
makapangyarihan, mapagpakumbaba, at kataas-taasan.
Ang Diyos na nagkatawang-tao
ay bumibigkas lamang ng mga salita,
dahil ito ang Kanyang gawain sa mundo.
Makikita mo ang Kanyang kabuuan
sa pamamagitan ng Kanyang mga salita,
makapangyarihan, mapagpakumbaba, at kataas-taasan.
Tinutupad at ibinubunyag ng Diyos na nagkatawang-tao
ng mga huling araw ang lahat sa salita.
Sa mga salita N'ya nakikita mo kung ano S'ya;
sa mga salita N'ya nakikita mo na Siya ay Diyos…
Tinutupad at ibinubunyag ng Diyos na nagkatawang-tao
ng mga huling araw ang lahat sa salita.
Sa mga salita N'ya nakikita mo kung ano S'ya;
sa mga salita N'ya nakikita mo na Siya ay Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

 

Matuto nang higit pa sa pahina Tagalog Christian Worship Songs:

Mag-iwan ng Tugon