Menu

Christian Songs With Tagalog Lyrics

Christian Music Video | "Nais ko Lamang Magkamit ng Katotohanan at Hindi na Malulugmok"

Ⅰ Malinaw kong nakita ang kadiliman at kasamaan ng mundo, at ayaw ko nang walang pakay na sundin ang mga kalakaran nito. Sa kabila ng pagkaalam sa puso ko na ang Makapangyarihang Diyos lang ang ma...

Christian Music Video | "Nadala Kami sa Harap ng Luklukan"

Nadala kami sa harap ng luklukan, dahil lamang sa biyaya at awa ng Diyos. Nagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos ang puso ng napakaraming banal, na hindi nag-aalinlangan sa kanilang espirituwal na ...

Christian Music | Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago?

Christian Music | Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago? Sabi ng ilan 'di nagbabago'ng pangalan ng Diyos. Kaya, bakit, naging Jesus si Jehova? N...

Christian Music | Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles) Sa kalawakan ng mundo, napakaraming pagbabago nang nangyari, umaapaw ang karagatan hanggang sa kaparan...

Christian Music | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay (Tagalog Subtitles) Ang landas ng buhay ay bagay na di-taglay ng sinuman; bagay na 'di madaling kunin ng kahit na sino. Dahil buhay ay sa ...

Christian Music | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles) Hinihimok ng Diyos ang mga tao ng lahat ng mga etniko, lahat ng mga bansa at maging mga industriya: Makinig sa...

Christian Music | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli (Tagalog Subtitles) Gumising, mga kapatid! Gumising, mga kapatid! Ang araw ng Diyos ay 'di maaantala. Ang oras ay buhay...

Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles)

Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles) Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Pahayag 22:13 Batid nin...

Christian Music Video | "Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos" (Tagalog Subtitles)

Habang hanap bakás ng Diyos, iniwasan salitang, "Diyos ang katotohanan, daan, buhay." Kaya katotohana'y tanggap ng tao, di sila naniniwalang bakas ng Diyos ay nahanap lalong 'di kinikilala pag...

Kumawala sa mga Pagkaunawa sa Nasyonalidad at Lahi Para Hanapin ang Pagpapakita ng Diyos

Christian Music Video | "Kumawala sa mga Pagkaunawa sa Nasyonalidad at Lahi Para Hanapin ang Pagpapakita ng Diyos" Anuman ang nasyonalidad mo, kalimutan mo 'to, lagpasan 'yong pagkatao. Kalimu...

Christian Music | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos"

Christian Music | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos" I Mapalad ang mga yaong kayang sumunod ang kasalukuyang mga pagbigkas ng Espiritu Santo. Paano man sila dati, paano...

Christian Music Video | "Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin"

Christian Music Video | "Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin" I Pagmasdan ang kaharian ng Diyos, kung saan naghahari ang Diyos sa lahat. Mula noong nagsimul...