Gumawa ang Diyos ng mga Kasuotang B

At iginawa ng Dios na si Jehova si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila’y dinamitan

Gen 3:20–21 At tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka’t siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Dios na si Jehova si Adam … Iba pa At iginawa ng Dios na si Jehova si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila’y dinamitan

15 Bible Verses about Love Tagalog

15 Bible Verses about Love Tagalog – Ang Diyos ay Pag-ibig

Ang sinabi ng Panginoong Jesus, “Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo: magsipanatili kayo sa aking pagibig” (Juan 15:9). Ang Diyos ay pag-ibig. Paano … Iba pa 15 Bible Verses about Love Tagalog – Ang Diyos ay Pag-ibig

Adan at Eba

Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal

Sabi ng Diyos, “Sa pinakasimula ng gawa ng Diyos, paano ang pagturing Niya sa tao? Iniligtas ng Diyos ang tao; Nilingap Niya ang tao bilang isang miyembro ng Kanyang pamilya, … Iba pa Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal

Ang Utos ng Diyos kay Adan

Ang Paraan para Makilala ang Diyos——Ang Utos ng Diyos kay Adan

(Gen 2:15-17) At kinuha ni Jehova ang lalake at inilagay sa halamanan ng Eden, upang kaniyang alagaan at ingatan. At iniutos ni Jehova sa lalake, na sinabi, Sa lahat ng … Iba pa Ang Paraan para Makilala ang Diyos——Ang Utos ng Diyos kay Adan

Ang Saligang Buhay na Kapaligiran na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan Liwanag

Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan—Liwanag

Ang ikaapat na bagay na may kaugnayan sa mga mata ng tao—iyon ay, ang liwanag. Napakahalaga rin nito. Kapag nakakita ka ng maliwanag na ilaw, at ang liwanag ng ilaw … Iba pa Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan—Liwanag

Ang Saligang Buhay na Kapaligiran na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan Hangin

Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan—Hangin

Una, nilikha ng Diyos ang hangin upang maaaring makahinga ang tao. Ang “hangin” bang ito ay hindi ang hangin ng pang-araw-araw na buhay na palaging nararamdaman ng mga tao? Ang … Iba pa Ang Saligang Kapaligirang Tinitirahan na Nililikha ng Diyos para sa Sangkatauhan—Hangin

Jesus

Mga Larawan sa Biblia – Lucas 19:10

“Sapagka’t ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala.” (Lucas 19:10) Mga Larawan sa Biblia – Lucas 19:10 was last modified: Mayo 6th, 2019 by sundan … Iba pa Mga Larawan sa Biblia – Lucas 19:10

Adan at Eba

Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao

Panimula Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao I Ang Pag-ibig ng Diyos sa tao Nakakamangha at kahanga-hanga Unang naipakita sa Bibliya Sa istorya ni Adan at Eba Nakaka-antig … Iba pa Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao

Adan at Eba

Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal

Panimula Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal I Nilikha ng Diyos ang tao; naging masama man ito o sumunod man sa Kanya, Itinatanging nilikha, pinakamamahal pa rin ng … Iba pa Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal

Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Pag-ibig

Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Pag-ibig

Juan 3:16 Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi … Iba pa Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Pag-ibig

The Best Tagalog Christian Worship Song | “Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos”

The Best Tagalog Christian Worship Song-“Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos” I Ngayon ako’y muling humaharap sa aking Diyos. Puso ko’y mangungusap pag makita ang mukha Niyang kalugod-lugod. Iniwan ko … Iba pa The Best Tagalog Christian Worship Song | “Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos”