Mag-subscribe

Menu

Tagalog Devotional Topics

Sino ang Makapagliligtas sa Sangkatauhan at Makababago nang Lubusan sa Ating Tadhana?

Kapag binanggit ang tadhana, karamihan ng tao ay itinuturing na magkapareho ang pagkakaroon ng pera at katayuan, at ang pagiging matagumpay at may magandang tadhana, at iniisip na ang mahihirap, ang n...

Bilang Mananampalataya, Paano Natin Mahaharap ang mga Pagsubok mula sa Diyos nang Kalmado at Walang Takot?

Nagkaroon ka na ba ng pagkabalisa, pagsanggalang at takot tungkol sa mga pagsubok at pagpipino ng Diyos? Nais mo bang maunawaan ang kalooban ng Diyos sa likod ng mga ito? Paano natin mapapakawalan ang...

Tatlong mga Landas upang Pangasiwaan ang mga Malulungkot na Sitwasyon

Sa totoong buhay, madalas tayong nakakatagpo ng isang bagay na hindi kasiya-siya, tulad ng mga pagkabigo sa ating trabaho, pagpuna ng ating mga boss, pakikipagtalo sa ating mga asawa, biglaang mga sak...

Bakit Itinanong ng Panginoong Jesus kay Pedro nang 3 Beses “Iniibig Mo Baga Ako?”

Marami ang nalilito kung bakit tinanong nang 3 beses ng Panginoong Jesus si Pedro ng “Iniibig Mo Baga Ako?”. Ano ang dapat nating matutunan mula sa mga katanungan ng Panginoon? Basahin upang malaman a...

Bakit Nagkakasakit ang Tao? Paano Natin Hahanapin ang Kalooban ng Diyos sa Pagkakasakit?

Ang kasabihang “Nagkukumahog sa paghahanap ng manggagamot tuwing ikaw ay maysakit” ay direktang sumasalamin sa mga pakiramdam ng mga tao ng pagkabalisa, kawalang magawa at pagkataranta kapag sila ay m...

Bakit Hinahayaan ng Diyos na Maranasan Natin ang mga Pagsubok At Pagpipino?

Maraming mga Kristiyano ang nakakaramdam ng pagkalito: Ang Diyos ay pag-ibig at Siya ay makapangyarihan, kaya bakit pinapayagan Niyang magdusa tayo? Maaari kaya na tinalikuran Niya tayo? Ang katanunga...

Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya: Ano ang Tunay na Pananampalataya

Ano ang tunay na pananampalataya? Paano natin patatatagin ang ating pananampalataya sa Diyos sa mga mahihirap na sandali? Ang tagalog sermon tungkol sa pananampalataya na ito ay magpapakita sa iyo ng ...

Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa

Sinasabi ng Biblia: “Magsilapit kayo sa Dios, at Siya’y lalapit sa inyo” (Santiago 4:8). Bilang mga mananampalataya sa Diyos, alam nating lahat na napakahalagang mapalapit sa Diyos at magkaroon ng ...

Paano malalaman ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na kinakaharap natin

Sa mga bagay na maliit man o malaki araw-araw, nauunawaan mo ba kung paano malalaman ang kalooban ng Diyos upang magkaroon ng daan pasulong? Basahin ang artikulo na ito upang malaman ang dalawang para...

Paano Makalaya sa Pagdurusa at Makakamit ng Kapayapaan at Kagalakan

Alam mo ba ang pangunahing sanhi ng pagdurusa ng sangkatauhan? Paano natin lubos na matatakasan ang pagdurusa at makakamit ng totoong kapayapaan at kagalakan? Basahin ngayon upang hanapin ang mga sago...

Paano Makisalamuha sa Iba na Alinsunod sa Mga Turo ng Panginoon

Sa totoong buhay, bakit madalas na labag tayo sa mga turo ng Panginoon at may mga salungatan sa iba? Paano tayo magkakaroon ng maayos na samahan sa iba at mahalin ang isa't isa batay sa mga turo ng Pa...

Bakit Mahalaga ang Pagdalo sa Mga Pagtitipon

Quick Navigation Paano Tinitignan ng Diyos ang mga Kristiyanong Hindi Dumadalo sa mga Pulong? Ang Nasa Likod ng Ating Palaging Pagliban sa mga Pagtitipon ay Pakana ni Satanas Bakit...

Daily Devotion Tagalog: 4 na Paraan Upang Mapanatili ang Isang Malapit na Relasyon sa Diyos

How can we effectively establish a normal relationship with God through daily devotion? This article in Tagalog will show you 4 ways of practice....

Paano Mapapalakas ang Pananampalataya sa Diyos sa Abalang Trabaho

Madalas ka bang walang oras na dumalo sa mga pagpupulong at kaya napapalayo sa Diyos dahil sa abala sa trabaho? Alam mo ba kung paano mapapalakas ang pananampalataya sa Diyos at manatiling malapit sa ...

Tatlong Landas ng Pagsasagawa Upang Mapagtagumpayan ang mga Tukso

Paano natin mapagtatagumpayan ang mga tuksong kinakaharap natin sa buhay at makamit ang papuri ng Diyos? Ang tatlong landas sa pagtatagumpay sa mga tukso ay magbubukas sa harap mo sa artikulong ito. M...

Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya

Pagdating sa kung ano ang pananampalataya, iniisip ng ilang tao na ang pag-iwan sa ating mga tahanan at karera, pagsisikap para sa Panginoon, pagkalat ng ebanghelyo kahit saanman na maaari at pagtatag...

Madalas Akong Maubusan ng Pasensya at Kinagagalitan ang Iba Nang Basta-basta. Ano ang Dapat Kong gawin?

Katanungan: Kahit na naging mananampalataya ako ng Panginoon sa loob ng maraming taon, nabubuhay pa rin ako sa paulit-ulit na pagkakasala at pagtatapat at pagiging mainitin ng ulo. Sa bahay man o sa k...

Ano nga Ba Ang Sinabi Ng Diyos Tungkol sa Katapatan? Anong Mga Pag-uugali ang Ipinapakita ng Pagiging Tapat?

Alam nating lahat na gusto ng Diyos ang matatapat na tao at tanging matatapat lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya ano nga ba ang sinabi ng Diyos sa pagiging matapat? Basahin Ang artikul...