Ano ang Kahulugan ng Pagsubok sa Atin ng Diyos

Ano ang Kahulugan ng Pagsubok sa Atin ng Diyos

Ni Li Tong Maraming mga Kristiyano ang nalilito: Ang Diyos ay pag-ibig at Siya ay makapangyarihan, kaya bakit Niya tayo hinahayaang magdusa? Maaari kayang inabandona na Niya tayo? Palagi akong … Iba pa Ano ang Kahulugan ng Pagsubok sa Atin ng Diyos

Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Ni Xiang Yang Isang araw, nagbasa ako ng pabula. Mayroong isang magsasakang umasang hindi maaapektuhan ng masamang lagay ng panahon ang kanyang trigo habang tumutubo ito, at sa halip ay … Iba pa Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Ang Paghihirap ay isang Hakbang Tungo sa Tagumpay

Narinig ko ang ganitong kwento: Ang pinagdaraanan ng agila sa paglaki ay malupit. Para makalipad sa papawirin ang mga batang agila, itutulak sila ng inang agila mula sa ibabaw ng … Iba pa Ang Paghihirap ay isang Hakbang Tungo sa Tagumpay

Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya Ano ang Tunay na Pananampalataya

Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya: Ano ang Tunay na Pananampalataya

Ni Huafei Ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano ay ang magtaglay ng tunay na pananampalataya. Napakaraming halimbawa ang nakatala sa Biblia ng mga taong … Iba pa Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya: Ano ang Tunay na Pananampalataya

jesus sa krus

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Ni Junying Ang maligtas ng Diyos ay hindi katulad ng pagsagip. Hindi iyon tulong na ibinibigay ng mayaman sa mahirap, hindi iyon pagliligtas ng doktor sa buhay ng isang pasyente, … Iba pa Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Patungo sa Buhay na Walang Hanggan

Paano Makakamit ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan

Mabilis na Pag-navigate Bilang mga Mananampalataya sa Panginoon, Nasa Atin Ba ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan Bakit Wala Pa rin sa Atin ang Daan Patungo sa Buhay … Iba pa Paano Makakamit ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan

Kristiyano araw-araw na debosyon

Daily Devotion Tagalog: 4 na Paraan Upang Mapanatili ang Isang Malapit na Relasyon sa Diyos

Sinasabi ng Bibliya, “Magsilapit kayo sa Dios, at siya’y lalapit sa inyo” (Santiago 4:8). Bilang mga Kristiyano, sa pamamagitan lamang ng paglapit sa Diyos at pagkakaroon ng isang tunay na … Iba pa Daily Devotion Tagalog: 4 na Paraan Upang Mapanatili ang Isang Malapit na Relasyon sa Diyos

Ano ang Bumubuo sa Tunay na Espirituwal na Debosyon

Tagalog Devotion: Ano ang Bumubuo sa Tunay na Espirituwal na Debosyon

Naniwala Ako na ang Espirituwal na Debosyon ay Binubuo ng Paulit-ulit na Pagbabasa ng Biblia, Pananalangin at Pag-awit ng mga Himno Naaalala ko ang unang beses na nagsimba ako at … Iba pa Tagalog Devotion: Ano ang Bumubuo sa Tunay na Espirituwal na Debosyon

Pagbabasa ng Biblia,Paggabay ng Banal na Espiritu

3 Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu

Ni: Xiao Xiao, Pransya Ang pagbabasa ng Biblia ay isang pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga Kristiyano, at lubos din itong kailangan sa landas upang kamtin ang katotohanan at limago … Iba pa 3 Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu

Christian Tagalog Devotion Ang Palagiang Pagdalo sa mga Pagtitipon ay Hindi Maaaring Pabayaan

Christian Tagalog Devotion: Ang Palagiang Pagdalo sa mga Pagtitipon ay Hindi Maaaring Pabayaan

Kamusta mga kapatid ko sa Espirituwal na Q&A, Napapagod ako nang husto sa pagtarabaho sa araw, at hindi ako makatulog nang mahimbing sa gabi. Bilang resulta, ayaw kong magpunta nang … Iba pa Christian Tagalog Devotion: Ang Palagiang Pagdalo sa mga Pagtitipon ay Hindi Maaaring Pabayaan

Panalangin sa Diyos

4 na mga Bagay na Kailangang Gawin ng mga Kristiyano sa Kanilang Pananampalataya sa Diyos

—Apat na Pangunahing Mga Bagay na Dapat Nating Panghawakan Kapag Naniniwala sa Diyos Narito ang apat na pangunahing mga bagay na dapat gawin nating mga Kristiyano sa pagsunod sa Panginoon. … Iba pa 4 na mga Bagay na Kailangang Gawin ng mga Kristiyano sa Kanilang Pananampalataya sa Diyos

Buhay Kristiyano 4 na Puntos upang Turuan Kang Makipag-ugnayan sa Iba Alinsunod sa mga Layunin ng Diyos

Buhay Kristiyano: 4 na Puntos upang Turuan Kang Makipag-ugnayan sa Iba Alinsunod sa mga Layunin ng Diyos

Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay isang usaping nagdudulot ng sakit ng ulo para sa maraming tao. Ito ay isa ring paksa na madalas kaharapin ng isang tao sa kanyang … Iba pa Buhay Kristiyano: 4 na Puntos upang Turuan Kang Makipag-ugnayan sa Iba Alinsunod sa mga Layunin ng Diyos

Pagninilay sa Mateo 53-Anong Uri ng mga Tao ang mga Mapagpakumbabang-loob

Pagninilay sa Mateo 5:3—Anong Uri ng mga Tao ang mga Mapagpakumbabang-loob

Sa isa sa aking pang-araw-araw na debosyon, nabasa ko na sinabi ng Panginoong Jesus, “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3). Inilapag ko ang Bibliya … Iba pa Pagninilay sa Mateo 5:3—Anong Uri ng mga Tao ang mga Mapagpakumbabang-loob

Isang Pag-uusap sa Facebook Ano ang Tunay na Paggawa ng Kalooban ng Ama

Ano ang Tunay na Pagsunod sa kalooban ng Diyos?

Ni Xiaowei Pagkatapos kumain ng almusal, binuksan ni Yeqi ang computer niya at nag-log on sa Facebook. Hinanap niya ang account ni Lina na kanyang kaibigan, at habang lumigid ang … Iba pa Ano ang Tunay na Pagsunod sa kalooban ng Diyos?

Mga Kuwento sa Bibliya Ang Tatlong Pangunahing Pagpapamalas ni Job ng Pagkatakot sa Diyos

Mga Kuwento sa Bibliya: Ang Tatlong Pangunahing Pagpapamalas ni Job ng Pagkatakot sa Diyos

Ni Zhou Ming Sa tuwing mababanggit ang mga salitang “matakot sa Diyos”, karamihan sa mga tao ay iisipin ang kuwento ni Job sa Biblia. Si Job ay natakot sa Diyos … Iba pa Mga Kuwento sa Bibliya: Ang Tatlong Pangunahing Pagpapamalas ni Job ng Pagkatakot sa Diyos

Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan-1

Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Sa simula, ang Diyos ay nagpapahinga. Walang mga tao o anumang bagay sa lupa nang panahon na iyon, at wala pang nagagawa ang Diyos kahit … Iba pa Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?

kalooban-ng-Diyos-likod-talinghaga

Ano ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Panginoon at Alipin?

Ni Wang Yan, China Mula noong tayo’y nabautismuhan at bumalik tayo sa Panginoon, madalas nating marinig ang ating mga pastor at nakatatanda na nagsasabing, “Sinabi ni apostol Pablo, ‘Nakipagbaka ako … Iba pa Ano ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Panginoon at Alipin?

Misteryo sa Panalangin ng Panginoon

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Maraming kapatid na lalaki at babae ang napaka-pamilyar sa Panalangin ng Panginoon, at binibigkas natin ito sa tuwing nagdarasal tayo: “Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating … Iba pa Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?