Mag-subscribe

Menu

Tagalog Devotional Topics

Ang Pag-alam Kung Ano Katotohanan ang Tanging Daan Upang Masalubong ang Panginoon

Alam mo ba kung ano ang katotohanan? Alam mo ba kung paano salubungin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang katotohanan? Ang artikulong ito ay ibibigay sa iyo ang mga sagot,...

Gospel for Today (Tagalog) - Mga Mensahe ng Pagbabalik ng Panginoon

Tala ng Patnugot: Ang Gospel for Today Tagalog ay magbibigay ng mga artikulo tungkol sa pagsalubong sa Panginoon, pagwawaksi ng kasalanan, pagpapalago ng pananampalataya, kaligtasan, walang...

Ano ang Ibig Sabihin ng Pagsunod sa Diyos? Paano ang Pagsunod sa Diyos

“Ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos at kung paano ang pagsunod sa Diyos” ay isang paksang inaalala ng maraming mga mananampalataya, sapagkat nagsasangkot ito ng mahalagang bagay sa kung...

10+ Tagalog Devotional Songs ng Kristiyano upang Mapalapit Ka sa Diyos

Ang abalang trabaho at stress sa buhay ay madali tayong malayo sa Diyos, mawala ang presensya ng Diyos, mahulog sa kadiliman, at makaramdam ng gayong sakit. Makinig sa mga Tagalog devotional songs...

Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya

Pagdating sa kung ano ang pananampalataya, iniisip ng ilang tao na ang pag-iwan sa ating mga tahanan at karera, pagsisikap para sa Panginoon, pagkalat ng ebanghelyo kahit saanman na maaari at...

Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa

Sinasabi ng Biblia: “Magsilapit kayo sa Dios, at Siya’y lalapit sa inyo” (Santiago 4:8). Bilang mga mananampalataya sa Diyos, alam nating lahat na napakahalagang mapalapit sa Diyos at...

Alam Mo Ba Kung Paano Lulutasin ang Iyong Pagiging Magagalitin?

Tanong: Sa kabila ng pagiging isang mananampalataya sa Panginoon sa loob nang maraming taon, nabubuhay pa rin ako sa loob ng isang siklo ng pagkakasala at pagtatapat at mainitin ang ulo ko. Nasa...

Ano ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan? Ang Pagiging Naligtas Ba ay Sapat upang Makapasok sa Makalangit na Kaharian?

Ni Shen Qingqing, South Korea Quick Navigation Ang Tunay na Kahulugan ng “Kaligtasan” Paano Natin Makakamit ang Kaligtasan at Makakapasok sa Kaharian ng Langit? Maraming tao...

Paano Magpapakita ang Panginoon sa Kanyang Pagbabalik

Ang mga propesiya sa Aklat ng Pahayag ay natutupad na. Palihim na dumating ang Panginoon. Nasalubong mo na ba...

Mga Kamaliang Kailangang Ituwid Upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, anong mga pagkakamali ang pinakamadali nating nagagawa? Ipapakita sa iyo ng pahinang ito ang tamang paraan upang masalubong ang...

Unawain ang Parabula ng Sampung Dalaga Upang Maging Mga Matalinong Dalaga at Masalubong ang Pagdating ng Panginoon

Quick Navigation Ang Parabula ng Sampung Dalaga Pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan, Pagdarasal, at Masigasig na Ginagampanan ang Gawain ng Panginoon: Nakagagawa ba ito ng Matalinong...

Mga Talata ng Bibliya tungkol sa Relasyon sa Diyos

Nadama mo ba na ang iyong relasyon sa Diyos ay naging higit na napapalayo habang lumilipas ang panahon? Ang mabilis na pag-ikot ng buhay ay ginagawang abala ang ating isip sa lahat ng uri ng...

Paano Bumuo nang Normal na Relasyon sa Diyos

Ni Jingnian, Estados Unidos Sabi ng Diyos: “Ang magtatag ng isang mabuting kaugnayan sa Diyos ay isang pinakapangunahin para sa bawat isang naniniwala sa Diyos; dapat itong tratuhin ng bawat isa...

Saan magpapakita ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik sa mga huling araw?

Ni Celeste, Pilipinas Panimula: Saan magpapakita ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik sa mga huling araw? Maraming tao ang nag-iisip na ang Panginoon ay magpapakita sa Israel. Gayunpaman, ang mga...

Ang Panalangin ng Pagsisisi sa Kumpisal Ba ay Tunay na Pagsisisi?

Tala ng Patnugot: Sinabi ng Panginoong Jesus, "Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit" (Mateo 4:17). Tanging ang tunay na pagsisisi ang makapagdadala sa atin sa makalangit...

Ano ang Pagsisisi? Paano Makamit ang Tunay na Pagsisisi sa Gitna ng mga Sakuna

Ni Emily Sa mga nagdaang taon, ang mga sakuna ay lumalaki at higit na lumalala, tulad ng mga lindol, mga salot, sunog, pagbaha, atbp. Maraming mga tao ang nakatatanto na ang madalas na mga sakuna...

Paano Magkakaroon ng Isang Pusong May Takot sa Diyos ang mga Kristiyano?

Ni Tongxin Bilang mga Kristiyano, sa pinakamababa ay dapat tayong nagtataglay ng isang pusong may takot sa Diyos, sapagkat tanging yaong mayroong pusong may takot sa Diyos lamang ang...

Paano Mahahanap ang Tunay na Iglesia na Nakapropesiya sa Bibliya

Ni Baoda, Australia Tala ng Patnugot: Ngayon ang mga sakuna ay nagaganap ng madalas. Maraming mga tao ang nakatatanto na ang araw ng Panginoon ay dumating na. Gayunpaman, maraming mga kapatid...