Mag-subscribe

Menu

Napiling Nilalamang Debosyonal

Ano ang Debosyon? Alam Mo Ba Kung Paano Magdebosyon ng Mas Mabisa?

Naniwala Ako na ang Espirituwal na Debosyon ay Binubuo ng Paulit-ulit na Pagbabasa ng Biblia, Pananalangin at Pag-awit ng mga Himno Naaalala ko ang unang beses na nagsimba ako at nakinig sa pagbibiga

Paano Bumuo nang Normal na Relasyon sa Diyos

Sabi ng Diyos: “Ang magtatag ng isang mabuting kaugnayan sa Diyos ay isang pinakapangunahin para sa bawat isang naniniwala sa Diyos; dapat itong tratuhin ng bawat isa bilang siyang pinakamahalagang

Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa

Sinasabi ng Biblia: “Magsilapit kayo sa Dios, at Siya’y lalapit sa inyo” (Santiago 4:8). Bilang mga mananampalataya sa Diyos, alam nating lahat na napakahalagang mapalapit sa Diyos at magkaro

Daily Devotion Tagalog: 4 na Paraan Upang Mapanatili ang Isang Malapit na Relasyon sa Diyos

How can we effectively establish a normal relationship with God through daily devotion? This article in Tagalog will show you 4 ways of practice.

Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya

Pagdating sa kung ano ang pananampalataya, iniisip ng ilang tao na ang pag-iwan sa ating mga tahanan at karera, pagsisikap para sa Panginoon, pagkalat ng ebanghelyo kahit saanman na maaari at pagtatag

Tagalog Sermon Tungkol sa Pagsunod: Paano Makamit ang Pagsunod sa Diyos

Basahin ang Tagalog sermon tungkol sa pagsunod upang malaman ang kahulugan ng pagsunod at mahanap ang paraan upang sundin ang Diyos.

Paano ang Pagbabasa ng Bibliya: 3 Pangunahing Punto

Ni: Xiao Xiao, Pransya Ang pagbabasa ng Biblia ay isang pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga Kristiyano, at lubos din itong kailangan sa landas upang kamtin ang katotohanan at limago sa at

Bakit Mahalaga ang Pagdalo sa Mga Pagtitipon

Paano Tinitignan ng Diyos ang mga Kristiyanong Hindi Dumadalo sa mga Pulong? Ang Nasa Likod ng Ating Palaging Pagliban sa mga Pagtitipon ay Pakana ni Satanas Bakit Napakahalaga ng Pagdalo sa Pagpu

Mga Propesiya sa Biblia

Basahin ang iba pa

Makipag-ugnayan sa Amin Online

Habang laganap ang mga sakuna, tanging kung sasalubungin natin ang Panginoon magkakaroon tayo ng pagkakataong makamit ang proteksyon ng Diyos at walang hanggang kaligtasan. Alam mo ba kung paano salubungin ang Panginoon? Makipag-ugnayan sa amin upang malaman.

Salubungin ang Panginoong Jesus

Higit pang Mga Mapagkukunang Debosyonal

Subscribe