Menu

Napiling Nilalamang Debosyonal

Ano ang Debosyon? Alam Mo Ba Kung Paano Magdebosyon ng Mas Mabisa?

Naniwala Ako na ang Espirituwal na Debosyon ay Binubuo ng Paulit-ulit na Pagbabasa ng Biblia, Pananalangin at Pag-awit ng mga Himno Naaalala ko ang unang beses na nagsimba ako at nakinig sa pagbibiga

Paano Bumuo nang Normal na Relasyon sa Diyos

Sabi ng Diyos: “Ang magtatag ng isang mabuting kaugnayan sa Diyos ay isang pinakapangunahin para sa bawat isang naniniwala sa Diyos; dapat itong tratuhin ng bawat isa bilang siyang pinakamahalagang

Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Pinakamahusay na Paraan

Alam mo ba kung paano mapalapit sa Diyos sa isang abalang buhay? Ang 3 mga paraan ng pagsasanay na ito ay tiyak na kapaki-pakinabang. Basahin upang matuto nang higit pa ngayon.

Daily Devotion Tagalog: 4 na Paraan Upang Mapanatili ang Isang Malapit na Relasyon sa Diyos

How can we effectively establish a normal relationship with God through daily devotion? This article in Tagalog will show you 4 ways of practice.

Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya

Pagdating sa kung ano ang pananampalataya, iniisip ng ilang tao na ang pag-iwan sa ating mga tahanan at karera, pagsisikap para sa Panginoon, pagkalat ng ebanghelyo kahit saanman na maaari at pagtatag

Tagalog Sermon Tungkol sa Pagsunod: Paano Makamit ang Pagsunod sa Diyos

Bilang mga mananampalataya sa Diyos, sa pamamagitan lamang ng paniniwala at pagsunod sa Diyos maaari tayong purihin ng Diyos at magkaroon ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng langit. Kaya ano ang

Paano ang Pagbabasa ng Bibliya: 3 Pangunahing Punto

Ni: Xiao Xiao, Pransya Ang pagbabasa ng Biblia ay isang pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga Kristiyano, at lubos din itong kailangan sa landas upang kamtin ang katotohanan at limago sa at

Bakit Napakahalaga para sa mga Kristiyano na Dumalo sa mga Pagtitipon?

Bakit napakahalagang dumalo sa mga pagtitipon? Ano ang kahihinatnan ng hindi madalas na pagsali sa mga pagtitipon bilang mga mananampalataya? Basahin ang artikulong ito upang maunawaan ang kahalagahan

Mga Propesiya sa Biblia

Basahin ang iba pa

Makipag-ugnayan sa Amin Online

Habang laganap ang mga sakuna, tanging kung sasalubungin natin ang Panginoon magkakaroon tayo ng pagkakataong makamit ang proteksyon ng Diyos at walang hanggang kaligtasan. Alam mo ba kung paano salubungin ang Panginoon? Makipag-ugnayan sa amin upang malaman.

Salubungin ang Panginoong Jesus

Higit pang Mga Mapagkukunang Debosyonal

Subscribe