Menu

Awit ng Papuri sa Diyos

Tagalog Christian Music Video | "Diyos ang Naghahari sa Kaharian"

Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob. Siya ang Hari ng kaharian, Siya'ng Pinuno ng sansinukob. I Simula ngayon, Diyos titipunin lahat ng mga 'di napili. Simula ngayon, Diyos...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Pag-ibig ng Diyos sa Sangkatauhan ay Tunay at Totoo"

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao, sa pakikipamuhay, pakikipag-usap, at pagliligtas sa kanila, nang walang distansiya o pagkukunwari, habang tunay at...

Tagalog Christian Music Video | "Kailangan ng Sangkatauhan ang Probisyon ng Buhay Mula sa Diyos"

I Mundo ng tao'y madilim kung walang Diyos sa puso niya; walang pag-asa sa kanyang hungkag na buhay. Nais panatilihin ang pagsulong ng tao, ngunit kung Diyos ay wala, tao'y hungkag pa rin. Walan...

Tagalog Christian Song Collection (I)

00:00:00:00 Pagmamahal ng Diyos sa Tao 00:03:43:22 Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao 00:09:49:23 Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos 00...

Tagalog Christian Music Video | "Pagmamahal ng Diyos sa Tao"

Ⅰ Dumating na ang Diyos upang gumawa sa maruming lupain, dumating na Siya upang kabanalan Niya'y ibunyag. Upang gawin ang gawain Niya't iligtas ang tao rito, tinitiis Niya'ng malaking kahihiyan. ...

"Tanging Ang mga Nagsasagawa ng Katotohanan ang Maaaring Magpatotoo sa mga Pagsubok"

Kung nais mong manindigan sa hinaharap, upang ang Diyos ay pasayahin, at sumunod sa Kanya hanggang sa dulo, kailangan mong bumuo ng matibay na pundasyon, isabuhay ang katotohanan lagi, isaisip an...

Sumailalim sa Gawain ng Diyos upang Matuklasan ang Kanyang Pagiging Kaibig-ibig

Ⅰ Diwa ng Diyos, 'di lamang para paniwalaan, kundi para ibigin ng tao. Ngunit sa maraming nananalig sa Diyos, ito'y 'di pa batid. Kariktan ng Diyos, nahahayag sa Kanyang gawain, na matutuklasan l...

Tagalog Christian Music Video | "Itatama ng Diyos ang mga Kaapihan ng Mundo ng Tao"

Ⅰ Ililipat ng Diyos Kanyang trono, Kanyang trono sa lupa. Personal Niyang gagawin Kanyang mga gawain, binabawalang bayan Niya ay saktan ni Satanas, ni gawin ng mga kaaway ang nais nila. Magigin...

Tagalog Christian Music Video | "Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay"

Ⅰ Diyos kumakapit 'di sa luma, ni tumatahak sa dating daan; walang pagbabawal sa gawain at salita Niya. Sa Diyos, lahat ay libre, malaya, walang paghihigpit. At dala Niya sa tao'y kasarinlan at ...

Christian Music Video | "Ang Paghatol ang Pangunahing Paraan ng Diyos Upang Perpektuhin ang Tao"

Pineperpekto ng Diyos ang tao sa matuwid Niyang disposisyon! Katuwira't karingalan, poot, sumpa, at paghatol, mga ito'y pangunahin sa disposisyon Niya. At nang may paghatol pineperpekto Niya ang ...

Christian Music Video | "Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos"

Pagka't naniniwala sa Diyos ang tao, dapat sundan nila'ng yapak Niya. Ⅰ Inaalis ng gawain ng Banal na Espiritu mga nagpapaalipin sa mga doktrina. Sa bawat sandali ng panahon, may bagong gawain a...

Christian Music Video | "Ngalan ng Makapangyarihang Diyos Sinasaksihan sa Lahat ng Bansa sa Mundo"

Christian Music Video | Ngalan ng Makapangyarihang Diyos Sinasaksihan sa Lahat ng Bansa sa Mundo Mula nang Makapangyarihang Diyos, Hari ng kaharian, nasaksihan na, lawak ng Kanyang plano ng pama...

Tagalog Christian Music Video | "Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob"

Tagalog Christian Music Video | Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob Kalawaka'y pupunuin ng Diyos ng Kanyang gawain, upang sa kapangyarihan Niya, lahat sa lupa'y mapailalim....

Praise Song | Dumako sa Sion na may pagpupuri | A Cappella

Praise Song | Dumako sa Sion na may pagpupuri | A Cappella Dumako sa Sion na may pagpupuri. Dumako sa Sion na may pagpupuri. Dumako sa Sion na may pagpupuri. Dumako sa Sion na may pagpupuri. ...

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo Ang Diyos ang Siyang namamahala sa lahat ng bagay, at ang nangangasiwa sa lahat ng bagay. Nilikha Niya ang lahat ng mayroon, pi...

Christian Music | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay (Tagalog Subtitles) Ang landas ng buhay ay bagay na di-taglay ng sinuman; bagay na 'di madaling kunin ng kahit na sino. Dahil buhay ay sa ...

Christian Music Video | "Matuwid na Paghatol ng Diyos Papalapit na sa Buong Sansinukob"

Christian Music Video | Matuwid na Paghatol ng Diyos Papalapit na sa Buong Sansinukob Mat'wid na paghatol parating sa sansinukob. Lahat natatakot, nanghihina ang loob, dahil mundong kanilang ti...

Christian Music | "Makapangyarihang Diyos, ang Pinakakaibig-ibig sa Lahat" (A Cappella)

Christian Music | "Makapangyarihang Diyos, ang Pinakakaibig-ibig sa Lahat" (A Cappella) Makapangyarihang Diyos, praktikal na Diyos, ang pinakakaibig-ibig sa lahat! Mula sa langit bumaba Ka sa lu...