Mag-subscribe

Menu

Awit ng Papuri sa Diyos

Tagalog Christian Music Video | Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos

Pagka't naniniwala sa Diyos ang tao, dapat sundan nila'ng yapak Niya. Ⅰ Inaalis ng gawain ng Banal na Espiritu mga nagpapaalipin sa mga doktrina. Sa bawat sandali ng panahon, may bagong gawain a...

Christian Music Video | Ngalan ng Makapangyarihang Diyos Sinasaksihan sa Lahat ng Bansa sa Mundo

Christian Music Video | Ngalan ng Makapangyarihang Diyos Sinasaksihan sa Lahat ng Bansa sa Mundo Mula nang Makapangyarihang Diyos, Hari ng kaharian, nasaksihan na, lawak ng Kanyang plano ng pama...

Tagalog Christian Music Video | Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob

Tagalog Christian Music Video | Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob Kalawaka'y pupunuin ng Diyos ng Kanyang gawain, upang sa kapangyarihan Niya, lahat sa lupa'y mapailalim....

Praise Song | Dumako sa Sion na may pagpupuri | A Cappella

Praise Song | Dumako sa Sion na may pagpupuri | A Cappella Dumako sa Sion na may pagpupuri. Dumako sa Sion na may pagpupuri. Dumako sa Sion na may pagpupuri. Dumako sa Sion na may pagpupuri. ...

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo Ang Diyos ang Siyang namamahala sa lahat ng bagay, at ang nangangasiwa sa lahat ng bagay. Nilikha Niya ang lahat ng mayroon, pi...

Christian Music | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay (Tagalog Subtitles) Ang landas ng buhay ay bagay na di-taglay ng sinuman; bagay na 'di madaling kunin ng kahit na sino. Dahil buhay ay sa ...

Christian Music Video | Matuwid na Paghatol ng Diyos Papalapit na sa Buong Sansinukob

Christian Music Video | Matuwid na Paghatol ng Diyos Papalapit na sa Buong Sansinukob Mat'wid na paghatol parating sa sansinukob. Lahat natatakot, nanghihina ang loob, dahil mundong kanilang ti...

Christian Music | "Makapangyarihang Diyos, ang Pinakakaibig-ibig sa Lahat" (A Cappella)

Christian Music | "Makapangyarihang Diyos, ang Pinakakaibig-ibig sa Lahat" (A Cappella) Makapangyarihang Diyos, praktikal na Diyos, ang pinakakaibig-ibig sa lahat! Mula sa langit bumaba Ka sa lu...

Christian Music | Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang (Tagalog Subtitles) Ang mga salita ng Diyos ay puno ng buhay, nag-aalok sa atin ng landas na dapat nating tahakin, ang ...

Christian Music | Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan (Tagalog Subtitles) Sa lahat ng oras, kasama ng tao ang Lumikha. Lagi Siyang nangungusap sa kanila at sa kabuuan ng lahat n...

Christian Music | "Nakaupo na ang Makapangyarihang Diyos sa Maluwalhating Trono"

Christian Music | "Nakaupo na ang Makapangyarihang Diyos sa Maluwalhating Trono" I Ang matagumpay na Hari ay nakaupo sa Kanyang maluwalhating trono. Natapos na Niya ang pagtubos at napangunahan ...

Christian Music | "Pag-aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos"

Christian Music | "Pag-aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos" Pagkaraan ng ilang taon, naranasan ang paghihirap ng pagpipino at pagkastigo, ang tao ay nabugbog na ng panahon ang tao ay...

Christian Praise Music Video | “Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot”

Christian Praise Music Video | “Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot” Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang pinakamahusay, Kanyang pinakamahusay na panig. Pinakamabubuting bagay ay K...

Christian Praise Music Video | “Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit”

Christian Praise Music Video | “Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit” I Ang Diyos ay nagiging katawang tao sa mga huling araw upang iligtas ang tao dahil mahal Niya ang tao. Hinimok...

Christian Praise Music | "Tunay at Totoo ang Pag-ibig ng Diyos para sa Sangkatauhan"

Christian Praise Music | "Tunay at Totoo ang Pag-ibig ng Diyos para sa Sangkatauhan" I Pangunahing ipinamamalas ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan sa gawaing nagawa Niya habang nasa kataw...

Christian Music Video | "Pag-ibig sa Diyos Laging Awitin" (Tagalog Subtitles)

Christian Music Video | "Pag-ibig sa Diyos Laging Awitin" (Tagalog Subtitles) Ⅰ Inaawit Kanyang pagkakatawang-tao. Sa Kanyang luklukan inaangat tayo, 'di na tayo titingin sa langit, nananabik. ...

Christian Song | "Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos" (Tagalog Subtitles)

Christian Song | "Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos" (Tagalog Subtitles) I Mapalad tayong makasalubong sa pagdating ng Diyos, naririnig natin ang Kanyang tinig. Mapalad tayong ma...

Tagalog Christian Praise Song | "Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan" (Music Video)

Tagalog Christian Praise Song | "Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan" (Music Video) I O Diyos! Mga salita Mo'y nagpabalik sa akin sa Iyo. Tanggap ko na sanayin sa Iyong kaharian araw at...