Mag-subscribe

Menu

Tagalog Gospel Songs With Lyrics

Tagalog Christian Music Video | Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao

Kayganda ng mga gawa ng Makapangyarihang Diyos! Pitong trumpeta, pitong kulog tumutunog, pitong mangkok ang ibinubuhos Niya. Ito'y makikita, wala 'yang duda. Ⅰ Ang naghahandog ng sarili ngayon ...

Tagalog Christian Music Video | Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos

Pagka't naniniwala sa Diyos ang tao, dapat sundan nila'ng yapak Niya. Ⅰ Inaalis ng gawain ng Banal na Espiritu mga nagpapaalipin sa mga doktrina. Sa bawat sandali ng panahon, may bagong gawain a...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 23)

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 23) 00:00:00 Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian 00:07:14 Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa 00...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics 00:00:00 Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan 00:03:39 Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal 00:06:53 Hanap ng Diyo...

Non-stop Tagalog Christian Songs 2020

Non-stop Tagalog Christian Songs 2020 00:00:00 Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay 00:06:07 Dapat Mong Hangaring Magkaroon ng Tunay na Pagmamahal sa Diyos 00:10:28 Mapalad ang mga Nagmamahal sa D...

Tagalog Christian Song | Diyos ang Naghahari sa Kaharian

Tagalog Christian Song | Diyos ang Naghahari sa Kaharian Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob. Siya ang Hari ng kaharian, Siya'ng Pinuno ng sansinukob. Ⅰ Simula ngayon,...

Tagalog Christian Song | Ituring nang Wasto ang Bibliya

Tagalog Christian Song | Ituring nang Wasto ang Bibliya Ⅰ Sinusundan ng Bibliya'ng kasaysayan ng tao. Tinuturing nila 'tong Diyos hanggang sa puntong: Ipinapalit sa Diyos ang Bibliya sa mga hu...

Tagalog Christian Song | Maging mga Saksi Tulad Nina Job at Pedro

Tagalog Christian Song | Maging mga Saksi Tulad Nina Job at Pedro Ⅰ Maaari mong sabihing ikaw ay nalupig, ngunit kaya mo bang tumalima hanggang sa kamatayan? Dapat kang sumunod hanggang katap...

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao Galit ang Diyos sa mga taga-Ninive nang Kanyang ihayag ang siyudad nila'y wawasakin. Ngunit nag-ayuno sila, nagsuot ng ab...

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Diyos ay Palaging Bago at Hindi Kailanman Luma

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Diyos ay Palaging Bago at Hindi Kailanman Luma Sabi ni Jesus ang gawain ni Jehova'y nahuli sa Kapanahunan ng Biyaya. Ang Gawain ni Jesus ay nahuli tulad ...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 13)

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 13) 00:00:00 Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan 00:06:37 Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ...

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Isang Ilog ng Tubig ng Buhay"

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Isang Ilog ng Tubig ng Buhay" I Isang ilog ng tubig ng buhay, singlinaw ng kristal, umaagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa kabilaang bahagi ng i...

Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago?

Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago? Ⅰ Sabi ng ilan 'di nagbabago'ng pangalan ng Diyos. Kaya, bakit, naging Jesus si Jehova? Nahulaan ang pag...

Tagalog Christian Song | "Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao"

Tagalog Christian Song | "Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao" Ⅰ Kahit si Jesus ay nabuhay mang mag-uli, puso Niya't gawai'y 'di iniwan ang tao. Sa pagpapakita Niya sa tao ay Kanyang sinabi ...

Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay"

Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay" Ⅰ Diyos Mismo'y nakaharap sa sansinukob, sa Silangan Siya ay nagpakita na! Sino'ng nangangahas 'di lumuhod at sambahin Siya? S...

Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (I) Bumababa ang Kaharian sa Mundo"

Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (I) Bumababa ang Kaharian sa Mundo" Kaharian ng Diyos dumating sa lupa; persona ng Diyos puno't mayaman. Sinong titigil at 'di magsasaya? Sinong tata...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalooban ng Diyos ay Bukas sa Lahat"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalooban ng Diyos ay Bukas sa Lahat" Mula sa paglikha sa tao, ang pagiging D'yos, kalooban N'ya, pag-aari't disposisyon nabuksan na sa bawa't isa't buk...

Tagalog Christian Song With Lyrics | Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa

Tagalog Christian Song With Lyrics | Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa Sa panahon ng paglikha, Diyos ay nagpasiya na magwawakas gawain Niya sa lupa sa huling panahon, at kasab...