Menu

Tagalog Gospel Songs With Lyrics

Tagalog Christian Music Video | "Ang Pagkakakilanlan ni Cristo ay Diyos Mismo"

I Yamang Diyos ay nagiging katawang-tao, Siya'y gumagawa sa pagkakakilanlan ng katawang-tao Niya; tinatapos Niya'ng gawaing dapat Niyang gawin sa katawang-tao. Diyos Mismo ay nagiging katawang-tao...

Tagalog Christian Music Video | "Umaasa ang Diyos na Magiging Tapat ang Tao sa Kanyang mga Salita"

Ⅰ Hantungan at kapalaran niyo, tinatanaw nang may importansya. Iniisip niyo kung 'di maingat, kapwa sila mawawasak niyo. Ⅱ Natatanto niyo ba ang pagsisikap na ginugugol para sa hantungan niyo'...

Tagalog Christian Music Video | "Yaong Mga Nag-uudyok sa Disposisyon ng Diyos ay Dapat Parusahan"

I 'Di nakikibahagi'ng Diyos sa pulitika ng tao, ngunit kontrol Niya'ng kapalaran ng bayan, mundo't ng sansinukob. Kapalaran ng tao't plano Niya'y malalim ang ugnayan. Walang bayan o tao'ng malaya...

Inuuri ng Matuwid na Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang Sangkatauhan

I Sa huling gawain Niya ng pagwawakas ng panahon, disposisyon Niya'y pagkastigo, ihayag lahat ng 'di matuwid at hayagang hatulan ang tao, perpektuhin yaong mahal Siyang tunay. Disposisyong 'to'n...

Tagalog Christian Music Video | "Lumalago ang Tao sa Ilalim ng Proteksyon ng Diyos"

I 'Pag tinitiwali ni Satanas ang tao, Diyos ay 'di tumatalikod. Nang 'di tumatawag ng pansin, ginagawa Niya'ng kinakailangan. Pumipili ang Diyos ng pamilya mo't ang petsa ng iyong pagsilang. Na...

Tagalog Christian Music | "Tanggapin ang Paghatol ni Cristo ng mga Huling Araw upang Mapadalisay"

I Alam mong bababa'ng Diyos sa mga huling araw, ngunit pa'no Niya ito gagawin? Makasalanang gaya mo, ngayo'y natubos ngunit 'di pineperpekto, sinusunod ba'ng puso Niya? Ikaw, dating sarili mo pa ...

Yaong Alam ang Pamamahala ng Diyos ay Magpapasakop sa Kanyang Kapamahalaan

I Makalipas ang ilang dekada ng karanasan sa buhay, alam ang dakilang kapangyarihan ng Lumikha, ang tao'y may tunay na pagkaunawa sa halaga't kahulugan ng buhay. Taglay ang malalim na kaalaman sa...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Buong Gawain ng Kaligtasan"

I Tatlong yugto ng gawain ng Diyos ay tala ng mga gawain Niya, pa'no Niya nililigtas ang tao, at ito'y 'di kathang-isip. Upang malaman ang buong disposisyon Niya, dapat mong malaman ang bawat yu...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Paghahayag ng Gawain ng Banal na Espiritu"

I 'Pag Banal na Espiritu'y gumagawa upang liwanagan ang tao, binibigyan Niya sila ng kaalaman ng gawain ng Diyos, ng tunay na pagpasok nila't kaalaman ng tunay na estado nila. Tinutulutan ring ma...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Tinig ng Diyos ay Naririnig ng Kanyang mga Tupa"

I Magwawakas ang mga araw; mundo'y mauuwi sa wala, lahat ay muling isisilang. Tandaan ito! 'Di pwedeng magkaro'n ng walang-katiyakan! Langit at lupa'y lilipas, ngunit salita Niya'y mananatili! ...

Tagalog Christian Music Video | "Magpatotoo sa Diyos sa Lahat ng Bagay Upang Masiyahan ang Diyos"

Sa likod ng bawat ginagawa ng Diyos sa inyo, sinusubukang tumaya ni Satanas sa Diyos. Sa likod ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo'y labanan. Sa tuwing may mangyayari sa inyong buhay, 'yon ang m...

Sa Mga Huling Araw, Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Kanyang mga Salita

I Ang huling yugto'y maglilinaw sa'yo sa batas ni Jehova at pagtubos ni Jesus. Layuni'y nang maunawaan mo'ng anim-na-libong-taong plano Niya, layunin ng gawain at mga salita ni Jesus, pati bulag ...

Christian Music | "Mamuhay Ayon sa Salita ng Diyos upang Mapasainyo ang Gawain ng Banal na Espiritu"

Ⅰ Basahi't ipamuhay salita ng Diyos, kalooban Niya'y bigyang-pansin, at ika'y mapapasa-Kanya; mabubuhay ka sa salita ng Diyos. Kung mabubuhay ka sa salita ng Diyos, Banal na Espiritu'y gagana. ...

Tagalog Christian Music Video | "Tanging ang Katotohanan Lamang ang Magpapapayapa sa Puso ng Tao"

Ang disposisyon ng Diyos at ang mayro'n Siya't kung ano Siya'y katotohanan. Ang halaga nito'y 'di masusukat ng materyal na bagay anumang halaga nito, 'pagkat ito'y 'di bagay, at tinutustusan pangan...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Kahulugan ng Gawain ng Paglupig ng Diyos sa Tsina"

Sa simula, mundo'y nilikha ni Jehova. Simula ng bagong panaho'y sa banal na Israel, ngunit yugto ng gawaing 'to nagtatapos ng panahon, isinagawa sa pinakamaruming bansa. I 'Pag tao sa pinakamadil...

Tagalog Christian Music Video | "Tunay Bang Naging Buhay Mo Na ang Salita ng Diyos?"

Sinasabi ng taong pinapayagan nilang maging buhay nila ang Diyos, nguni't 'di pa nila 'to nararanasan. I Sinasabi lang nilang Diyos ang kanilang buhay na sila'y Kanyang ginagabayan araw-araw, na ...

Tagalog Christian Song | Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita

Ⅰ Hanap ng Diyos yaong mga uhaw sa Kanyang pagpapakita. Yaong mga di tumututol, masunuring tulad ng mga paslit. Hanap ng Diyos ang may kakayahang dinggin ang Kanyang mga salita, wag limutin Kanya...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Yaong Mga Ililigtas ng Diyos ay Kauna-unahan sa Puso Niya"

Gaano kahalaga ang gawaing pagliligtas ng Diyos, mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pang mga bagay sa Kanya. Kasama ng tinalagang plano at kalooban, 'di lamang pag-iisip at mga salita, ginagawa Ni...