Mag-subscribe

Menu

Tagalog Gospel Songs With Lyrics

Tagalog Christian Music Video | Mas Mauunawaan ng Tao ang Diyos sa Pamamagitan ng Diyos na Nagkatawang-tao

Ⅰ Ang larawan ng malalabong Diyos sa puso ng tao ay 'di maaaring ilantad ng mga salita lang. Sa paggawa nito, sa huli'y mahirap pa ring iwaksi malalim na bagay na nakaugat sa puso ng tao. Tun...

Tagalog Christian Music Video | Ang Kahulugan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Ⅰ Sa huling mga araw gamit ni Cristo'y mga katotohanan upang tao ay ilantad at turuan, gawa at salita nila ay tingnan. Ⅱ Salita ni Cristo ay puro katotohanan tungkol sa tungkulin ng tao, pa'no m...

Tagalog Christian Music Video | Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Mas Angkop sa Gawain ng Pagliligtas

I Nagkatawang-taong Diyos ngayo'y ang Diyos na humahatol sa sangkatauhan sa mga huling araw. Dahil ito'y tiwaling tao ng laman, 'di espiritu ni Satanas na direktang hinahatulan, gawaing paghatol ...

Tagalog Christian Music Video | Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay

Ⅰ Diyos kumakapit 'di sa luma, ni tumatahak sa dating daan; walang pagbabawal sa gawain at salita Niya. Sa Diyos, lahat ay libre, malaya, walang paghihigpit. At dala Niya sa tao'y kasarinlan at ...

Tagalog Christian Music Video | Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao

Kayganda ng mga gawa ng Makapangyarihang Diyos! Pitong trumpeta, pitong kulog tumutunog, pitong mangkok ang ibinubuhos Niya. Ito'y makikita, wala 'yang duda. Ⅰ Ang naghahandog ng sarili ngayon ...

Tagalog Christian Music Video | Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos

Pagka't naniniwala sa Diyos ang tao, dapat sundan nila'ng yapak Niya. Ⅰ Inaalis ng gawain ng Banal na Espiritu mga nagpapaalipin sa mga doktrina. Sa bawat sandali ng panahon, may bagong gawain a...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 23)

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 23) 00:00:00 Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian 00:07:14 Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa 00...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics 00:00:00 Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan 00:03:39 Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal 00:06:53 Hanap ng Diyo...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 14)

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 14) 00:00:00 Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay 00:06:07 Dapat Mong Hangaring Magkaroon ng Tunay na Pagmamahal sa Diyos 00:10:28 Mapalad ang mga ...

Tagalog Christian Song | Diyos ang Naghahari sa Kaharian

Tagalog Christian Song | Diyos ang Naghahari sa Kaharian Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob. Siya ang Hari ng kaharian, Siya'ng Pinuno ng sansinukob. Ⅰ Simula ngayon,...

Tagalog Christian Song | Ituring nang Wasto ang Bibliya

Tagalog Christian Song | Ituring nang Wasto ang Bibliya Ⅰ Sinusundan ng Bibliya'ng kasaysayan ng tao. Tinuturing nila 'tong Diyos hanggang sa puntong: Ipinapalit sa Diyos ang Bibliya sa mga hu...

Tagalog Christian Song | Maging mga Saksi Tulad Nina Job at Pedro

Tagalog Christian Song | Maging mga Saksi Tulad Nina Job at Pedro Ⅰ Maaari mong sabihing ikaw ay nalupig, ngunit kaya mo bang tumalima hanggang sa kamatayan? Dapat kang sumunod hanggang katap...

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao Galit ang Diyos sa mga taga-Ninive nang Kanyang ihayag ang siyudad nila'y wawasakin. Ngunit nag-ayuno sila, nagsuot ng ab...

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Diyos ay Palaging Bago at Hindi Kailanman Luma

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Diyos ay Palaging Bago at Hindi Kailanman Luma Sabi ni Jesus ang gawain ni Jehova'y nahuli sa Kapanahunan ng Biyaya. Ang Gawain ni Jesus ay nahuli tulad ...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 13)

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 13) 00:00:00 Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan 00:06:37 Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ...

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Isang Ilog ng Tubig ng Buhay"

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Isang Ilog ng Tubig ng Buhay" I Isang ilog ng tubig ng buhay, singlinaw ng kristal, umaagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa kabilaang bahagi ng i...

Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago?

Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago? Ⅰ Sabi ng ilan 'di nagbabago'ng pangalan ng Diyos. Kaya, bakit, naging Jesus si Jehova? Nahulaan ang pag...

Tagalog Christian Song | "Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao"

Tagalog Christian Song | "Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao" Ⅰ Kahit si Jesus ay nabuhay mang mag-uli, puso Niya't gawai'y 'di iniwan ang tao. Sa pagpapakita Niya sa tao ay Kanyang sinabi ...