Menu

Chinese Christian songs

Praise Song | Dumako sa Sion na may pagpupuri | A Cappella

Praise Song | Dumako sa Sion na may pagpupuri | A Cappella Dumako sa Sion na may pagpupuri. Dumako sa Sion na may pagpupuri. Dumako sa Sion na may pagpupuri. Dumako sa Sion na may pagpupuri. ...

Christian Music | Ang Tatlong Yugto ng Gawain ay Sinasabi ang Lahat Tungkol sa Pamamahala ng Diyos sa Tao

Christian Music | Ang Tatlong Yugto ng Gawain ay Sinasabi ang Lahat Tungkol sa Pamamahala ng Diyos sa Tao Ang gawain ng pamamahala sa sangkatauhan ay nahahati sa tatlong yugto, na nangangahuluga...

Christian Music | Ang Landas ng Matagumpay na Pananampalataya sa Diyos (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Ang Landas ng Matagumpay na Pananampalataya sa Diyos (Tagalog Subtitles) Ang mga hantungan nina Pablo at Pedro ay nasukat ayon sa kung kaya nilang gampanan ang kanilang tungkul...

Christian Music | Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao

Christian Music | Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan at inilagay sila sa lupa, na Kanyang napangunahan na hanggang sa araw na ito. ...

Christian Music | Mukha ng Hari ng Kaharia'y Walang-kaparang Maluwalhati (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Mukha ng Hari ng Kaharia'y Walang-kaparang Maluwalhati (Tagalog Subtitles) At na may bagong pagsisimula ang Diyos sa lupa, at niluluwalhati sa lupa. Dahil sa pangwakas na magan...

Christian Music Video | "Ang Nararapat Pagsikapang Hangarin ng Isang Nananampalataya sa Diyos"

Christian Music Video | Ang Nararapat Pagsikapang Hangarin ng Isang Nananampalataya sa Diyos Mula sa pagkakaiba sa mga substansya nina Pedro at Pablo dapat mong maunawaan na ang lahat niyaong h...

Christian Music Video | "Ang Pagkakakilanlan ni Cristo ay Diyos Mismo"

Christian Music Video | Ang Pagkakakilanlan ni Cristo ay Diyos Mismo At mula nang nagkatawang-tao ang Diyos, Siya ay gumagawa sa pagkakakilanlan ng Kanyang katawang-tao; yamang Siya ay nagkataw...

Christian Music | Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles) Sa kalawakan ng mundo, napakaraming pagbabago nang nangyari, umaapaw ang karagatan hanggang sa kaparan...

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo Ang Diyos ang Siyang namamahala sa lahat ng bagay, at ang nangangasiwa sa lahat ng bagay. Nilikha Niya ang lahat ng mayroon, pi...

Christian Music | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay (Tagalog Subtitles) Ang landas ng buhay ay bagay na di-taglay ng sinuman; bagay na 'di madaling kunin ng kahit na sino. Dahil buhay ay sa ...

Ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Pineperpekto ang Tao Gamit ang mga Salita

Ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Pineperpekto ang Tao Gamit ang mga Salita Naparito ang Diyos sa lupa pangunahin upang wikain ang Kanyang mga salita; ang kinakaugnay mo ay ang ...

Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles)

Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles) Minsan nasabi ng Diyos ang gayong mga salita: Ang sinasabi ng Diyos ay maasahan, at ito ay mangyayari, hindi ma...

Christian Music Video | "Sundin ang mga Salita ng Diyos at Hindi Ka Maliligaw" (Tagalog Subtitles)

Christian Music Video | Sundin ang mga Salita ng Diyos at Hindi Ka Maliligaw (Tagalog Subtitles) Umaasa ang Diyos na makakaya ninyong kumain at uminom nang mag-isa, at lagi kayong mabubuhay sa l...

Christian Music | Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos (Tagalog Subtitles) Lahat ng dumarating sa mundong ito ay kailangang magdaan sa buhay at kamatayan, at karamihan sa kanila ay nag...

Christian Music | Kilalanin ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay

Christian Music | Kilalanin ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay Kung gaano karami ang pagkaunawa ukol sa Diyos ang mayroon sa puso ng mga tao ang nagpapasya kung...

Christian Music | Walang Taong Makakagawa ng Gawain ng Diyos para sa Kanya (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Walang Taong Makakagawa ng Gawain ng Diyos para sa Kanya (Tagalog Subtitles) Ang gawain ng buong plano ng pamamahala ng Diyos ay personal na ginagawa ng Diyos Mismo, ay person...

Hinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling Araw

Hinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling Araw Naging tao ang Diyos sa mga huling araw para magsalita, para ipakita sa tao, kailangan niya't dapat ...

Christian Music | Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos (Tagalog Subtitles)

Christian Music | Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos (Tagalog Subtitles) Ang huling gawain Ko ay hindi lamang para parusahan ang tao kundi para din sa kapakanan ng pagsasaayos ng...